Feature

ARCAM-kaart op het Net

Sinds maandag 16 december wordt de planologische toekomst van Amsterdam en omgeving ’transparant’ gemaakt op het Internet op de site Transparant Amsterdam.

De befaamde ARCAM kaart is door de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media en de Digitale Stad gedigitaliseerd. De gegevens over reeds lopende en geplande ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening in de regio zijn ondergebracht in een databestand en kunnen via een schaalbare kaart en andere zoekingangen inzichtelijk worden gemaakt. De doelstelling van de initiatiefnemers is het besluitvormingsproces in de regio inzichtelijk te maken en om de burger in staat te stellen aan de politieke discussie hierover deel te nemen.

De website waarop dit alles gebeurt is zonder meer een technisch en grafisch hoogstandje. Als de 43 categorie├źn, 1122 gebieden en 530 projecten zijn ingeladen en als men beschikt over een zeer snelle verbinding met het Internet is er inderdaad veel informatie inzichtelijk geworden. Dat zal in de toekomst, als links naar diepere informatielagen worden aangebracht, alleen maar uitgebreider worden. Dit en de mogelijkheid om de discussie over de plannen op het gebied van Ruimtelijk Ordening in het openbaar te voeren, maakt optimaal gebruik van de werkelijke potentie van het Internet.

Transparant Amsterdam (TA) bevindt zich op dit moment op de grens van wat op Internet mogelijk is. Daar ligt dan tevens het probleem van het gebruik op dit moment. Om werkelijk goed gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden is (veel) geduld en een snelle Internet verbinding noodzakelijk. TA richt zich wat dit betreft op de toekomst en wacht op een spoedige vergroting van de bandbreedte. Er wordt overigens binnenkort wel een zgn. low-end interface aangeboden voor de modale Internet-gebruiker.

Intussen kunnen Amsterdamse burgers die geen snelle verbinding hebben de kaart inzien en gebruiken op een van de tientallen terminals die de gemeente Amsterdam in openbare gelegenheden zoals bibliotheken, deelraadkantoren etcetera, zal plaatsen.

Rondom de presentatie van Transparant Amsterdam vindt nog een aantal activiteiten plaats. Vanaf januari worden twee speciale projecten: De Zuidas (plannen aan weerszijden van de ringweg A10) en het Marcanti-eiland, nader visueel uitgewerkt en zal de inspraakprocedure deels op het Internet worden gevoerd. Het masterplan voor de Zuidas is in de ARCAM galerie t/m 8 februari te bezichtigen.

Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst roept kunstenaars op een voorstel te doen dat een bijdrage kan leveren aan de gedachtenvorming rond de Zuidas. Tot 1 maart a.s. kunnen voorstellen via het Internet worden ingediend. Het kunnen werkelijke plannen, maar ook plannen die het virtuele karakter van de plek benadrukken zijn. Meer informatie over de prijsvraag is te vinden op de Transparant-site.