Feature

Kas Oosterhuis en Regio Twente winnen Océ/BNA prijs 1996

Architect Kas Oosterhuis en opdrachtgever Regio Twente hebben de Océ/BNA prijs voor industriearchitectuur 1996 gewonnen voor het voorzieningengebouw voor het afvalverwerkingsterrein Elhorst/Vloedbelt te Zenderen.

Dit gebouw was al eerder opgevallen door een onconventionele, fluïde vorm. De jury roemt de durf van zowel architect als opdrachtgever om een gebouw dat normaliter 'verstopt' wordt, een dramatische en indrukwekkende vorm te geven. Het bouwwerk voegt zich op een actieve wijze in het Twentse landschap en is daarmee volgens de jury een verrijking daarvan.

Het voorzieningengebouw is volledig ontworpen met behulp van computers. Op een tekentafel had het project niet kunnen uitgroeien tot wat het nu geworden is, daarvoor is de vorm te complex. Het soepel functioneren van het gebouw is echter niet uit het oog verloren. De jury meldt dat ook de gebruikers trots zijn op het gebouw.

De opdrachtgever, afvalverwerker Regio Twente, krijgt waardering voor het vertrouwen dat men in de architect heeft gehad en het feit dat men de verantwoordelijkheid heeft genomen om niet alleen het afval op een schone wijze te verwerken, maar ook de kwaliteit van landschap en gebouwde omgeving niet uit het oog te verliezen.

De tweejaarlijkse Océ/BNA prijs is in 1994 ingesteld om goede architectuur van industriële gebouwen te bevorderen. De eerste keer is de prijs uitgereikt aan architect Maarten Struijs (Gemeentewerken Rotterdam) en het Rotterdamse afvalbedrijf ROTEB voor de rookgasreiniger op Rotterdam-Zuid.