Feature

Amsterdam helpt Sarajevo

Sinds twee jaar helpt de gemeente Amsterdam de stad Sarajevo met de wederopbouw. De hulp concentreert zich op de flatwijk Hrasno, die tijdens de oorlog in de frontlinie lag en daardoor zwaar beschadigd is. Momenteel is reeds één project afgerond en zijn een aantal herstellingswerkzaamheden in volle gang. Er is nu echter behoefte aan hulp bij het technisch-constructief onderzoek van een aantal grote gebouwen dat nu nog niet bewoonbaar is.

In samenwerking met de Europese Commissie en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking helpt de gemeente Amsterdam actief in de wijk Hrasno, die tijdens de oorlog gelegen was naast de beruchte 'Snipers Alley'. Daarbij gaat men zoveel mogelijk uit van aanwezige kennis en mankracht; ter plekke is slechts één Nederlandse projectleider werkzaam. Ook worden herstelwerkzaamheden in nauw overleg met de gemeente Sarajevo en de bewoners uitgevoerd. Volgens Paul Rohlfs van de gemeente Amsterdam is het alleen zo mogelijk geworden dat de projecten nu ook gerealiseerd worden. Veel andere wederopbouwprojecten in Sarajevo stranden in bureaucratische rompslomp.

Vergelijkbaar met Nederlandse stadvernieuwingsprojecten is er in de wijk Hrasno een kantoortje opgezet van waaruit het management wordt gedaan. Dit Managementteam heeft een groot aantal projecten in uitvoering om zoveel mogelijk woningen althans tijdelijk weer bewoonbaar te maken. Ook worden nutsvoorzieningen en sociaal-maatschappelijke voorzieningen weer op poten gezet.

In het hart van de wijk staan zeven gebouwen die nog niet zijn aangepakt omdat ze te zwaar beschadigd zijn. Vijf woontorens en twee grote woongebouwen met in totaal 1060 woningen staan grotendeels leeg. Slechts hier en daar bivakkeren mensen onder slechte omstandigheden op begaanbare verdiepingen; de gevels bestaan uit plastic folie, water en verwarming zijn niet aanwezig. Om te onderzoeken of en zo ja hoe deze gebouwen weer gerestaureerd moeten worden is er vraag naar onderzoeksapparatuur en specialistische kennis. Het Managementteam is daarom op zoek naar een bouwkundig constructeur en naar fondsen om de benodigde apparatuur en het verblijf van de constructeur te bekostigen. De totale kosten voor dit onderzoek worden geraamd op f50.000,=.