Feature

Ophef over de Javabrug

Vorig jaar werden de architectenbureaus Quist-Wintermans, Verburg-Hoogendijk en Ton Venhoeven uitgenodigd een brug te ontwerpen tussen het Java-eiland en de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Hoewel de vakpers en de ambtelijke adviescommissie kozen voor het ontwerp van Ton Venhoeven besloot B&W de voorkeur te geven aan het ontwerp van Verburg-Hoogendijk.

De bruggen van Quist-Wintermans en Venhoeven zijn traditioneel van opbouw: een tweebaans autoweg met aan weerszijde een fiets- en voetpad. In het ontwerp van Verburg-Hoogendijk worden de fiets- en voetpaden boven de autoweg geplaatst waardoor een strikte scheiding ontstaat tussen langzaam- en snelverkeer. Zo ontstaat een promenadedek voor het langzame verkeer. Deze scheiding van verkeersstromen was voor B&W de doorslag om te kiezen voor dit ontwerp, zoals blijkt uit het raadsverslag van 12 februari. Deze bundeling van voet- en fietspaden en de overzichtelijke toegeleide routes vergroten de sociale veiligheid. Dit aspect heeft dan ook zwaar gewogen in het oordeel het College. Tevens vindt B&W de brug mooi. 'De brug overspant lichtvoetig, slank en met op het eerste gezicht eenvoudige vanzelfsprekendheid de IJ-haven. De brug concurreert daarmee niet met de indrukwekkende bebouwing – gerealiseerd, in aanbouw of in voorbereiding – rond de IJ-haven, maar onderstreept die.' In de keuze voor een brug heeft het College de aanvullende suggesties van de architecten met betrekking tot pakhuis Willem de Zwijger en het kadeverloop niet laten meetellen, daar deze geen deel uitmaakte van de opgave.

Voor de kop van de Oostelijke Handelskade werd onlangs een nieuw masterplan opgesteld. Het plan voorziet in de bouw van horecavoorzieningen, winkels, een conferentieaccomodatie en een nieuwe passagiersterminal naar ontwerp van Malcie van het architectenbureau Helmuth Obata + Kassabaum. Het gebied moet een nieuw publiek domein aan de stad geven dat zowel voor Amsterdammers als voor toeristen attractief zal zijn. Een wandeling over een promenadedek naar Java-eiland zou hier goed in passen.

Wie de opdracht voor de Javabrug uiteindelijk krijgt, zal in de Raadscommissie van 26 februari worden beslist.