Recensie

Driedubbele aanval op New York

Gedurende de maanden april en mei wordt in New York op drie verschillende plaatsen aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur. Op 11 en 12 april organiseert StoreFront for Art & Architecture in het gebouw van Cooper Union een symposium onder de titel ‘Poldergeist: Landscape of the Artificial’. Gedurende hetzelfde weekend openen bovendien twee tentoonstellingen met werk van Nederlandse architecten: Raoul Bunschoten in de eigen ruimte van StoreFront en Ben van Berkel in Artists Space.

Deze drievoudige aandacht is, evenals het grote aantal publicaties van en over Nederlandse architecten in de internationale vakbladen, een teken dat er in de Nederlandse architectuur en stedebouw thema's en concepten aan de orde worden gesteld die ook internationaal de moeite waard zijn. Tijdens het symposium 'Poldergeist' dat door Kyong Park van StoreFront in samenwerking met Bart Lootsma wordt georganiseerd, wordt de Nederlandse situatie vanuit een viertal gezichtspunten besproken. Noud de Vreeze, Annemie de Volder en Arnold Reijndorp gaan met Christine Boyer als moderator in op de verhouding tussen woningbouw, stedebouw en de cultuurpolitiek. Onder de de veelzeggende titel 'Density and Diversity: Towards an Urban Landscape', spreken Wim Kloosterboer (West 8), Winy Maas (MVRDV), Raoul Bunschoten en Drost + Van Veen onder leiding van Stan Allen over de relatie architectuur-stedebouw-landschap; een belangrijk thema binnen het hedendaagse Nederlandse debat dat in het buitenland veel aandacht trekt. De critici Bart Lootsma, Roemer van Toorn en Kristin Feireiss zullen met Kyong Park als moderator ingaan op de verhouding tussen de lokale condities en de globale invloeden. Onder de titel Intelligent Objects for a Dynamic Environment zullen Wiel Arets, Ben van Berkel, Lars Spuybroek (NOX) en Ton Venhoeven met Greg Lynn als moderator ingaan op een aantal specifieke trends in de Nederlandse architectuur.

Om aan te geven welk belang er aan de huidige Nederlandse bijdrage aan het architectuur- en stedebouwdebat wordt gehecht, citeren we uit de vooraankondiging van het symposium:

'The contemporary situation of Dutch architecture, planning and design represents exceptional conditions that contain vital suggestions and thorough responses to the changing landscape of its cities, towns and larger regions. The highly coordinated level of national commitment to these fields, combined with the significant work of a number of critics and practitioners adds up to a nationwide achievement. (…) This symposium intends to present the context and challenges that confront Dutch architecture and urbanism today, and will give an international audience an in-dept look at the remarkable achievements in these fields as they compare and contrast to our own situation.'

Zo hoort u het ook eens van een ander!