Feature

Bouw museum Valkhof begint, herbouw burcht gaat niet door

Op 25 juni a.s. zal de eerste paal geslagen worden van het nieuwe museum Valkhof in Nijmegen, een ontwerp van de Amsterdamse architect Ben van Berkel.

Oorspronkelijk was de start van de bouw gepland voor januari, maar de kostenberekeningen van de aannemer Nelissen van Egteren Bouw kwamen 30% boven het beschikbare budget uit. Door aanpassingen van het oorspronkelijke ontwerp kan men toch binnen de bouwsom van 28 miljoen gulden blijven. De aanpassingen hebben vooral betrekking op de detaillering van de gevel, waardoor deze lichter is geworden.

Een ander plan in het Valkhofpark, de herbouw van de middeleeuwse burcht Valkhof en de vestiging van een hotel in de burcht, gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Dit plan was ingediend door de Valkhofvereniging en een projectontwikkelaar (ICE). Staatssecretaris Nuis van Cultuur weigert een vergunning omdat de Rijksdiensten voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en Monumentenzorg mordicus tegen zijn. Van de Karolingische burcht zijn nu nog alleen ruïnes over.