Nieuws

Nieuw ontwerp Van Abbemuseum

De Amsterdamse architect Abel Cahen heeft een nieuw ontwerp voor de uitbreiding van het Eindhovense van Abbemuseum gepresenteerd. Tegen een eerder ontwerp, dat zich over het bestaande gebouw van Kropholler vouwde, is met succes protest aangetekend door verschillende groepen die streden voor het behoud van het oorspronkelijke gebouw. Het nieuwe ontwerp voorziet in uitbreiding in twee blokken achter het bestaande gebouw. De karakteristieke klokkentoren en de voorgevel blijven daarmee behouden.

Ten behoeve van de uitbreiding heeft de gemeente extra grond ter beschikking gesteld. In Cahens nieuwe plan worden de tentoonstellingsruimten ondergebracht in een apart blok van twee lagen. Dit expoblok komt aan drie zijden in het water van het verbrede riviertje de Dommel te liggen. In dit blok zullen ook werkruimten voor kunstenaars worden opgenomen. In een tweede, lagere uitbreiding zullen de nieuwe aula, een restaurant en verschillende werkruimten worden ondergebracht. Met de nieuwe uitbreiding zal het museum drie keer zo veel tentoonstellingsruimten tot zijn beschikking krijgen. Het museum krijgt daarmee eindelijk de ruimte om de vermaarde collectie moderne kunst ruim te exposeren.

Zowel Cahen als de gemeenteraad zijn enthousiast over het gepresenteerde ontwerp. Als er geen nieuwe actiegroepen opduiken en als de extra kosten kunnen worden gedekt, dan kan het Van Abbe rond het jaar 2000 de nieuwe deuren openen.