Feature

Knippers krijgt opdracht uitbreiding Tweede Kamer

Hoewel het Tweede Kamergebouw pas vijf jaar oud is, is het alweer te klein. Om dit ruimtegebrek op te lossen is ervoor gekozen om een aantal gebouwen op en achter het Plein te verbouwen. Het gaat om het monumentale pand Plein 23 (‘Huis van Amsterdam’) en het erachter gelegen gebouwcomplex van het Algemeen Rijksarchief. In deze ‘dependance’ van de Tweede Kamer zullen voornamelijk vergaderzalen en kantoren voor ongeveer 300 personen komen. Een grote zaal zal worden ingericht als ruimte waar parlementaire enquêtes kunnen worden gehouden. Bouwkosten zijn 30 miljoen, het gevraagde oppervlak 6.700 m2.

Via een meervoudige opdracht is door de Rijksgebouwendienst aan zes architecten gevraagd om een ontwerp te maken voor deze complexe opgave. Erik Knippers van het architectenbureau Wouda heeft de opdracht verworven. De andere deelnemers aan de prijsvraag waren Pi de Bruijn, Mart van Schijndel, Hubert-Jan Henket, Wiel Arets en Benthem Crouwel.

Het stond bij de opgave als een paal boven water dat Plein 23 zou worden gerestaureerd. Dit gebouw met een veelbewogen geschiedenis, zo was het de zetel van Rijkscommissaris Seyss Inquart (1940 tot 1945), werd rond 1740 gebouwd als huisvesting van een aantal Amsterdamse bestuurlichamen. Het gebouwcomplex van het Rijksarchief stamt uit het einde van de 19e eeuw en is eveneens een Rijksmonument.

Van de zes plannen grijpen drie vrij heftig in op de bestaande gebouwen, de drie andere zijn terughoudend en gaan uit van wat er is. De jury onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Wytze Patijn, was unaniem in het oordeel dat Erik Knippers het beste compromis tussen behoud en nieuwbouw heeft gevonden.

In Knippers' plan sneuvelt alleen het winkelpand Lange Houtstraat 1, dat wordt vervangen door een langgerekt bouwlichaam dat de toegang verzorgd tot de rest van het complex. Aan dit toegangsgebouw is de grote enquêtezaal geschakeld die fungeert als het centrum van het plan. Verder is geheel gebruik gemaakt van de bestaande gebouwen. Vooral de aanpak van het grote 'depotgebouw', waarin het grootste deel van het Rijksarchief was gevestigd, wordt door de jury geprezen. Knippers breekt dit gebouw van boven open, waardoor daglicht tot ver naar beneden door kan dringen.

In het gebouw van de Tweede Kamer is voorlopig nog een tentoonstelling te zien met de ontwerpen van de zes architecten.