Recensie

NAi boven Jan

Het luiden van de noodklok over de toekomst van het Nederlands Architectuurinstituut (zie ArchiNed Nieuws oktober ’96) door de directeur Kristin Feireiss heeft geholpen. Tijdens een persconferentie op dinsdag 18 november werd bekend dat het NAi voorlopig uit de geldzorgen is omdat de subsidie verhoogd is. Bovendien gaan de bezoekersaantallen omhoog; er zijn nu al aanmerkelijk meer bezoekers dan in geheel 1996 naar het instituut gekomen. Verder is het programma voor 1998 bekend gemaakt.

Het NAi heeft in het lopende jaar een begroting van 11,4 miljoen gulden, waarvan 7,1 miljoen de overheidsbijdrage is. De rest van dit bedrag wordt opgebracht door sponsoring. De overheidsbijdrage is ongeveer een miljoen gulden hoger dan vorig jaar was toegezegd door staatsecretaris Nuis. Na een hoog ingezet protest ('We kunnen het NAi net zo goed sluiten') van Feireiss en het bestuur van het NAi, waarin onder andere Joop Linthorst en Hedy d'Ancona zitting hebben, heeft het ministerie van OCW ingezien dat het instituut een belangrijke rol speelt.

Tevens is het programma voor 1998 bekend gemaakt. Een greep hieruit:

Themaproject De inrichting van Nederland – Rond het 'hippe' thema planologie in relatie tot architectuur zal het NAi in 1998 een veelheid aan tentoonstellingen, lezingen en excursies organiseren. Dit om de gedachtevorming en de discussie over dit veelomvattende onderwerp te stimuleren.

Themaproject 'South African Seasons' – Van maart '98 tot maart '99 zal Zuid-Afrikaanse architectuur en cultuur centraal staan in een aantal tentoonstellingen in het NAi en in andere Rotterdamse musea. Het hoogtepunt is de grote overzichtstentoonstelling 'Architecture and Urban Planning in South Africa' van december 1998 tot maart 1999.

Regie van de stad, 100 jaar stedebouw in Europa – Tentoonstelling over de geschiedenis en de actualiteit van de Europese stedebouw, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Cornelis van Eesteren. Van 18 december 1997 t/m 5 april 1998.

Tuinhuizen en tuimelhuizen – Drie architectenbureaus zijn uitgenodigd om een tuinhuis te ontwerpen dat een vervanger zou kunnen zijn van het standaard Hubo- of Gamma-tuinhuis/chalet. Te zien buiten het NAi van 17 april t/m 17 juni.

Alvar Aalto, 100 jaar – In de grote zaal van het NAi vindt van 24 april t/m 16 augustus een overzichtstentoonstelling plaats van het werk van deze wereldberoemde Finse architect.

Living Bridges – Een tentoonstelling over bewoonde bruggen overal in de wereld in het kader van R'Festivals 1998. Vormgegeven door Nigel Coates. Tevens wordt hieraan een prijsvraag verbonden voor het ontwerpen van een 'bebouwde brug' voor Rotterdam. Van 18 september t/m 29 november 1998.

Nog een ander opmerkelijk feitje: de NAi-site wordt gemiddeld 350 maal per dag geraadpleegd.