Recensie

Ontwerp EXPO 2000 van MVRDV gepresenteerd

Als eerste van 161 landen heeft Nederland vandaag, 17 november in Hannover het voorlopig ontwerp gepresenteerd voor het expositiepaviljoen van de wereldtentoonstelling in het jaar 2000.

De voorzitter van de Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen, Sylvia Tóth plantte de eerste tulpenbollen op het terrein van 9000 m2 dat aan Nederland is toegewezen en dat tot aan het begin van de bouw van het paviljoen als bloembollenveld zal worden ingericht. MVRDV, dat in juli dit jaar de opdracht kreeg voor het schetsontwerp van het paviljoen, presenteerde in de vorm van een veertig meter hoge, vierkante toren van 35×35 meter, een stapeling van Nederlandse landschappen.

Het onderwerp van de wereldtentoonstelling in Hannover is het creëren van een visie op een duurzaam evenwicht tussen mens, natuur en techniek in de 21ste eeuw. Het concept voor de Nederlandse inzending gaat uit van een drietal voor Nederland typerende lijnen: maakbaarheid van ruimte, houdbaarheid door evenwicht en herkenbaarheid door vorm. De specifieke wijze waarop in ons land de beschikbare ruimte wordt benut kan daarbij een voorbeeld zijn van hoe de mens met gebruik van de voorhanden zijnde (technische) middelen een evenwichtige relatie met zijn omgeving en de natuur tot stand kan brengen.

Het ontwerp van MVRDV drukt deze gedachte in de stapeling van landschappen uit en toont daarmee aan dat natuur en techniek elkaar niet uitsluiten, maar juist kunnen versterken.