Nieuws

Museale ambities

Ondanks berichten dat steeds minder mensen in Nederland naar het museum gaan, presenteerden het Van Abbemuseum (Eindhoven) en het Stedelijk Museum (Amsterdam) vrijdag 9 januari hun nieuwbouwplannen. Beide projecten kenmerken zich door de felle discussies die ontstonden in de eerste planvormingsfase.

De Amsterdamse gemeenteraad zal zich in maart uitspreken over de renovatie- en uitbreidingsplannen voor het Stedelijk Museum. Het ontwerp dat Alvaro Siza hiervoor maakte, bestaat uit twee samenhangende maar te onderscheiden plannen. Het eerste voorziet in hoge nieuwbouw aan het Sandbergplein en een lager ‘schichtvormig’ gebouw. Door deze toevoegingen ontstaat een binnenhof, die de bestaande beeldentuin zal vervangen. Het uit 1895 daterende museum (A.W. Weismann) wordt door Siza zo veel mogelijk in de oorspronkelijke 19e eeuwse vorm en lay-out teruggebracht. Naar verwachting zal in 1999 begonnen worden met de realisatie van de eerste fase.

De tweede fase van de nieuwbouwplannen bestaat uit de sloop van de Nieuwe Vleugel (J. Sargentini en F.A. Eschauzier, 1954). Hiervoor komt een nieuwe Nieuwe Vleugel in de plaats, die ruimte moet bieden aan Bureau Amsterdam, de dependance van het Stedelijk voor jonge kunstenaars. De financiering van deze tweede fase is nog niet rond.

Meer informatie over de renovatie en uitbreidingsplannen van het Stedelijk is vanaf volgende week te vinden op de ARCAM-site.

Het eerste ontwerp dat Abel Cahen maakte voor het uit 1937 daterende Van Abbemuseum van Kropholler, voorzag in de sloop van de bakstenen voorgevel en het klokkentorentje. De protesten die tegen deze ingreep ontstonden, zorgde ervoor dat het ontwerp niet werd goedgekeurd en het gebouw op de rijksmonumentenlijst kwam te staan. Cahen ontving een nieuwe opdracht. De uitbreiding van het museum zou ditmaal aan de achterzijde van het gebouw moeten plaats vinden.

Het nieuwe ontwerp van Cahen bestaat uit een 23 meter hoge toren die in de rivier de Dommel komt te liggen. In dit gebouw zullen expositieruimtes komen. De toren wordt met de oudbouw verbonden door een gebouw waarin kantoren, depots, een auditorium en een restaurant zijn ondergebracht. Tevens voorziet het ontwerp in de aanleg van een terrasvormige beeldentuin. De gemeenteraad zal zich 2 februari uitspreken over dit plan, dat met een bouwsom van 49,5 miljoen 20 miljoen duurder is dan het eerste ontwerp. Wanneer het wordt goedgekeurd, zal het museum na de verbouwing in december 2000 weer opengaan voor het publiek.