Feature

Excellent opdrachtgeverschap

Woensdag 4 maart zijn de genomineerde bekend gemaakt voor De Zeven Pyramides, de rijksprijs voor ‘excellent opdrachtgeverschap’.

Om te stimuleren dat er (nog) betere architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur wordt gerealiseerd, besloten de ministeries van VROM, OCW, LNV en V en W de rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap De Bronzen Bever uit te breiden. Ze beseften dat goed opdrachtgeverschap, naast geld, een belangrijke factor is bij het tot stand brengen van 'hoogwaardige projecten'. Daarom worden nu in plaats van één prijs, zeven prijzen uitgereikt. Behalve zichzelf, konden ook buitenstaanders, opdrachtgevers nomineren.

De jury van 'De Zeven Pyramides' diende de opdrachtgevers op een aantal punten te beoordelen. Zo moest gekeken worden naar 'de wijze waarop de opdrachtgever vorm en inhoud heeft gegeven aan zijn architectuurbeleid in het algemeen en aan zijn infrastructuur in het bijzonder..' en naar 'de gebruikswaarde, culturele waarde en de toekomstwaarde' van de ingediende projecten. Verder diende de jury, waar mogelijk, te letten op 'de consistentie en de continuïteit in het architectuuurbeleid van de opdrachtgever'. Geen sinecure dus. De jury heeft een eerste selectie gemaakt. Over anderhalve maand, op woensdag 22 april, zal duidelijk worden wie zich een excellent opdrachtgever mag noemen.

Genomineerd in de categorie infrastructuur:

Gemeente Rotterdam- Erasmusbrug

NS Rail Infrabeheer- station Willemspoort, station en tunnel Blaak, station Duivendrecht en station Sloterdijk

Bouwdienst Rijkswaterstaat- Maeslantkering, Hoek van Holland

Genomineerd in de categorie landschapsarchitectuur:

Gemeente Breda- herinrichting historische binnenstad, herinrichting park Valkenberg, Goor's Natuurreservaat-natuur- en landschapsplan Zanderij Crailo Stichting Kunstbaan Zeewolde- kunstbaan Zeewolde: Sealevel van Richard Serra

Genomineerd in de categorie ruimtelijke ordening:

Gemeente Amsterdam- schiereilanden Borneo en Sporenburg

Gemeente Grave- ontwikkeling van de binnenstad, uitvoering van de infirmerie en Havenstraat, het samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen en Aken- Grensoverschreidend bedrijventerrein Aken-Heerlen

Genomineerd in de categorie utiliteitsbouw:

Amsterdam Airport Schiphol- Terminal West, Schipholgebouw

ING Vastgoed Ontwikkeling Den Haag, Waagstraat in Groningen, bibliotheek TU Delft, Voormalige gemeente Terheijden, Peuterschool, brandweerkazerne, gemeentewerf, carpoolgebouwtje.

Genomineerd in de categorie monumentenzorg:

gemeente Hilversum- Raadhuis, aula Noorderbegraafplaats, aula begraafplaats Zuiderhof, pompgemaal Laaperspark, tribune sportpark

Stichting Triangle Driekant, restauratie kasteel Vaes Hartelt

Provincie Noord-Holland- gebouw Mercurius de Wormer

Genomineerd in de categorie wonen:

SFB-vastgoed i.o.v. P.P.F. Bouw Amsterdam- Java-eiland (Amsterdam), Landtong Kop van Zuid (Rotterdam), Stadswonen Rotterdam, De Schans, Erasmushouse International, Puntegale, 't Leidscheveen, Statenweg

Woningbouwvereniging Het Oosten (Amsterdam)- woningblokken Vespuccistraat, noordwand Mercatorplein, gebouw Wladivostok, Ohklahoma (aanhangwoningen)

De zevende zogenaamd 'vrije' pyramide wordt toegekend door de Rijksbouwmeester. Deze prijs is bestemd voor personen of instellingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het opdrachtgeverschap. Voor deze prijs worden geen nominaties bekend gemaakt, maar eigenlijk kan maar één opdrachtgever deze winnen…

(VPRO)