Feature

Stylos Design Award 1998 uitgereikt

Onlangs is de eerste Stylos Design Award toegekend aan Dennis Hofman en Arjan Mulder voor het ontwerp ‘The horizon is the limit’. Deze prijs, die in 1998 voor de eerste keer werd uitgereikt, staat open voor studenten van alle Nederlandse opleidingen op het gebeid van architectuur en stedebouw en bedraagt fl.5000,-.In de opgave van dit jaar stond de complexe relatie van stad en haven centraal en werd er een toekomstvisie gevraagd voor de Rotterdamse Waal/Eemhaven en het aangrenzende Charlois.

De haven, ooit de belangrijkste motor van de stad, is vrijwel volkomen geautomatiseerd. 'De haven floreert, maar de stad Rotterdam heeft er steeds minder direct voordeel van. De vraag is hoe het idee van havenstad nog stand kan houden…..'

Aan de prijsvraag ging een uitgebreid nummer van het tijdschrift 'De Omslag' vooraf waarin uitvoerig op de opgave werd ingegaan en waarin het programma van de prijsvraag werd gesteld. De topzware jury (Henco Bekkering, Paul Drewe, Henk de Bruijn, Joop Linthorst, Winy Maas, Maurits Bongers en Carel Weeber) blijkt in haar juryrapport teleurgesteld in het niveau van de inzendingen.

' Het intellectuele nivo van de problematiek in het tijdschrift de Omslag is helaas niet goed overgekomen. In het onderzoek is weinig terug te vinden van deze problematiek uit het tijdschrift. Veel plannen lijken ook niet goed greep te krijgen op de schaal van de opgave. De jury konstateert een probleem waar het gaat om een link tussen de problematiek op grotere schaal en de uitwerking op het nivo van het stadsontwerp. Veel inzenders lijken stedebouw te zien als uitvergrote vorm van architectuur.'

In deze context werd het uitverkoren plan 'The horizon is the limit' als het meest volledige gezien. In het plan wordt een serieuze analyse van de havenproblematiek op een heldere manier weergegeven en is de problematiek van de zich verplaatsende stad goed weergegeven. De jury schetst het plan als 'een combinatie van een realistische houding en een gedurfde toekomstvisie'.

Aan twee andere plannen, 'Infrastructure 08' (Roland Hoogeveen, Ben Huygen en Jasper J├Ągers) en 'Stadsuytleg' (Krijn Gevers en Gijs Raggers) werd een eervolle vermelding toegekend.