Feature

The Return of paraSITE

paraSITE, het 20 meter lange interactieve, opblaasbare sculptuur-gebouw van Attila keert na een Europese Tournee terug in Nederland. Vanaf 16 april zal het worden opgesteld in het Atrium van het stadhuis van Den Haag. Wellicht dat paraSITE – tijdens de rondreis opgeladen met beelden en geluiden – in staat is het IJspaleis te ontdooien.

paraSITE's eerste optreden vond plaats in 1996 tijdens het R96 Festival 'De Nieuwe verleiding' in Rotterdam. Als een gestrande walvis lag de opblaasbare sculptuur aan de Westersingel. Van binnenuit aangelicht en voor de goede luisteraar merkwaardige geluidsflarden uitzendend, was het 'gebouw' vooral geheimzinnig, een zoemende generator/condensator. Af en toe gleden bezoekers door een vrijwel onzichtbare spleet in de zilverkleurige huid naar binnen. Daarbinnen in de zogenaamde 'weblounge' was de sfeer eerder camping-achtig dan geheimzinnig. Voorzien van computers, videocamera's, beamers, geluidsapperatuur en vooral veel kabels waren studenten, kunstenaars en musici bezig. Met wat? Het is me toen niet helemaal duidelijk geworden.

Surfend, pratend, klooiend met computers, informele video-opnames makend, geluidgenererend en vooral verwonderd en verwachtingsvol rondkijkend, riepen de bezoekers/gebruikers en de aanwezige hardware een sfeer op van een informeel laboratorium in de allereerste fase van wat ooit een belangrijk experiment zou kunnen worden. Een ruimte om in bezit genomen te worden door een groep whizz-kids.

Nu keert paraSITE dus terug opgeladen met ervaringen van haar reis. In Finland, Hongarije en Oostenrijk hebben lokale architecten, beeldend kunstenaars en componisten paraSITE's weblounge gebruikt als veldlaboratorium en via de paraSITE website hun werk laten zien. Het geluidsprogramma dat op alle lokaties omgevingsgeluiden heeft opgenomen en verwerkt, is in samenwerking met plaatselijke componisten stap voor stap verder ontwikkeld tot een 'trans-culturele taal'. Voor wie het drie jaar geleden heeft een gemist een nieuwe kans op een bijzondere ervaring, voor wie er wel was een mogelijkheid om te zien en horen wat het laboratorium heeft opgeleverd.