Feature

Zeven Pyramides uitgereikt

Niet minder dan drie ministers: De Boer van VROM, Van Aartsen van LNV en Jorritsma van V&W hebben vandaag tijdens een bijeenkomst in de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag de nieuwe Rijksprijzen voor Excellent Opdrachtgeverschap uitgereikt.

Op elk van de onderscheiden beleidsterreinen: ruimtelijke ordening, infrastructuur, landschapsarchitectuur, wonen, utiliteitsbouw en monumentenzorg wordt een Pyramide uitgereikt. Daarnaast is er een Vrije Pyramide. Met De Zeven Pyramides, in zekere zin het vervolg op De Bronzen Bever, wil de Nederlandse regering opdrachtgevers naar voren brengen die een toonaangevende rol spelen bij de inrichting van ons land en die daarbij blijk hebben gegeven van voorbeeldig opdrachtgeverschap. Nadat ArchiNed eerder de shortlist voor de Pyramides heeft gepresenteerd, volgt nu de uitslag.

De Pyramide Ruimtelijke Ordening gaat naar de gemeente Grave voor het project Binnenstad-Infirmerie en Havenstraat naar ontwerp van Ralph Erskine. De jury prijst de gemeente Grave dat zonder de realiteitszin uit het oog te verliezen 'de verbeelding aan de macht' heeft geholpen en daardoor een proces van hoogwaardige en volstrekt bij Grave passende ontwikkeling in gang heeft gezet.

De Pyramide Infrastructuur gaat naar de gemeente Rotterdam voor het project Erasmusbrug van Architect Ben van Berkel en het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam. 'Het opdrachtgeverschap is in goede maar ook in slechte tijden uiterst professioneel gebleken. Het resultaat mag er zijn: het scoort op vele fronten: als verbinding tussen Noord en Zuid, als aanjager van investeringen, als landmark, als prachtige constructie, kortom als kunstwerk in de dubbele zin van het woord.

De Pyramide Landschapsarchitectuur gaat naar het Gooise Natuurreservaat in Hilversum met het project Zanderij Crailo (ontwerp: Bureau Vista). De jury spreekt van een 'vernieuwende impuls die de opdrachtgever met dit plan kan geven aan de vele te verwachten natuurontwikkelingsplannen. Het feit dat deze vorm van natuurbouw gebaseerd is op menselijk ingrijpen anno 1998, geeft aan dit plan een culturele dimensie.'

De Pyramide Wonen gaat naar de Amsterdamse Woningbouwvereniging Het Oosten voor een reeks projecten: de Vespucciblokken van Meyer & Van Schooten, de noordwand van het Mercatorplein van Wytze Patijn, woongebouw Wladiwostok van Jo Crepain en het Wozococomplex Oklahoma van MVRDV. Het Oosten levert een belangrijke bijdrage aan de architectuur, stedebouw en volkshuisvesting door het beleid dat 'getuigt van een grote maatschappelijke betrokkenheid' Daarnaast roemt de jury 'de bereidheid tot experimenteren waarbij ook jongere architecten een kans wordt geboden.'

De Pyramide Utiliteitsbouw gaat naar ING Vastgoed Ontwikkeling voor de projecten Bibliotheek TU Delft van Mecanoo en de Waagstraat in Groningen van Adolfo Natalini. De uiteindelijke winnaar was lang betrokken in een nek-aan-nek race met de gemeente Terheijden voor het bevlogen architectuurbeleid van burgemeester Van Brummen. Uiteindelijk gaf het toekomstgerichte architectuurbeleid van ING Vastgoed en de wijze waarop is geopereerd in een krachtenveld van moeizaam verlopende processen de doorslag.

De Pyramide Monumentenzorg gaat naar de gemeente Hilversum voor het restauratieprogramma van Dudokprojecten: het Raadhuis, Pompgemaal Laaperspark en de Tribune van het Sportpark door Van Hoogevest architecten en de restauraties van de Noorderbegraafplaats en de aula van begraafplaats Zuiderhof van EGM. 'Jarenlange inspanningen en veel inventiviteit hebben ertoe geleid dat het de gemeente gelukt is een struktureel restauratiebeleid ten aanzien van jonge 'Dudok-monumenten' van de grond te krijgen.'

De Vrije Pyramide tenslotte gaat naar Tjeerd Dijkstra 'vanwege zijn uitzonderlijke verbondenheid met het opdrachtgeverschap'. Dijkstra is/was o.m. supervisor voor de IJ-oevers, het KNSM-eiland, New Metropolis, het technisch centrum van de NS, het Nautisch Kwartier, Westerdok- en Stationseiland, waar is hij eigenlijk geen supervisor. Voorts leverde Dijkstra inhoudelijke bijdragen aan de welstandsdiscussie en aan het debat over architectuurwedstrijden.