Feature

De Witte Dame geopend

Vandaag, woensdag 27 mei opent minister Ritzen De Witte Dame. Dit voormalige Philipsgebouw in het hart van Eindhoven is de afgelopen jaren getransformeerd tot een centrum voor design, informatie, technologie en cultuur. Architect Bert Dirrix brak het hart van het gebouw open waardoor een open, informeel ‘binnenplein’ is ontstaan van waaruit de verschillende afdelingen bereikbaar zijn.

De Witte Dame is één van de door architect Roosenburg in de loop van de jaren twintig en dertig ontworpen gebouwen op het Philipsterrein. Langzamerhand worden delen van dit complex 'teruggegeven' aan de stad. Dirrix' belangrijkste ingreep is het weghalen van een deel van het gebouw. Terwijl het strenge raster van Roosenburgs gevel intact wordt gelaten ontstaat achter dit raster ruimte voor een complex syteem van gangen, trappen en entrees en wordt een onderdoorgang geboden naar het achter het gebouw gelegen 'Lichtplein'. De eerste gebruikers van De Witte Dame zijn de gemeentelijke bibliotheek en de voormalige Academie voor Industriële Vormgeving, nu modieus The Design Academy geheten.

Dirrix: 'Het idee: achter het strenge ritme van ramen een onvermoede, verborgen wereld van programma’s in een complexe ruimtelijkheid met elkaar verbonden als een chinese puzzel. De onderdoorgang, een ruimtelijke sensatie, een confrontatie tussen het Philipsfabriekje en het Licht-Applicatie Centrum onderdeel van een nieuwe informele stedelijke route binnenstad – PSV-stadion. Achter de bestaande gevel liften, trappen, roltrappen. Het perspectief wordt verticaal, een gelaagdheid van entrees, bruggen, foyers, expositieruimten, een auditorium en een dakterras en stimulans voor ontmoetingen tussen de gebruikers en de stedelingen. De Witte Dame zwijgt maar achter haar facade heerst een innerlijke complexe wereld van mogelijkheden.