Feature

Perspresentatie AIR-Zuidwaarts/Southbound

In Nieuw-Beijerland vond onlangs de perspresentatie plaats van de architectuur-manifestatie ‘AIR-Zuidwaarts/Southbound’. Deze interdisciplinaire manifestatie zal van september 1998 tot juni 1999 plaatsvinden op diverse locaties in Rotterdam en de Hoeksche waard.Thema van deze zesde editie van AIR is de verstedelijking van de zuidflank van de Randstad en de delta tussen Rotterdam en Antwerpen, met een bijzondere nadruk op op het eiland Hoeksche Waard.

AIR-Zuidwaarts/Southbound is op zoek naar nieuwe concepten voor het gekozen gebied waarin de synthese van nieuwe stedelijke functies en de cultuurhistorische en land-schappelijke waarden van het landelijk gebied centraal staan.

Architecture International Rotterdam heeft in de afgelopen 10 jaar de discussie over stedenbouw en architectuur in de stad Rotterdam gevoerd. Met name de manifestaties 'Kop van zuid' (1982), 'Spoortunneltracé' (1988) en 'AIR-Alexander' (1993) hebben hun sporen in de Nederlandse vakdiscussie en de ontwikkeling van Rotterdam achtergelaten.

Een belangrijke onderwerp binnen de nu aangekondigde AIR-manifestatie is de internationale discussie over de identiteitsdragers van stadsregio's in Europa en de kwaliteiten die het platteland kan bieden voor de groeiende stad.

Daarnaast wil AIR-Zuidwaarts/Southbound alle sectoren, overheden, bedrijven en belangenorganisaties die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de zuidflank van de Randstad stimuleren met internationale visies op de synthese tussen verstedelijking, mobiliteit, landbouw, natuur en recreatie.

De plannen die hieruit voortkomen worden niet ontwikkeld met het oog op realisering, maar beogen eerder een vakmatige discussie te bewerkstelligen door een actieve presentatie van onderzoek en ontwerp.

Gedurende een jaar zullen Nederlandse en buitenlandse ontwerpers, beelden kunstenaars, fotografen en vormgevers zich in een reeks grotere en kleinere programma-onderdelen bezichhouden met de thematiek die door AIR-Zuidwaarts/Southbound aan de orde wordt gebracht. AIR start begin september 1998. Achtergronden en een voorlopig programma-overzicht kunnen nu al worden bekeken op de eigen website van AIR.