Feature

Winnen aan de dijk

Maandag 29 juni j.l. is de uitslag bekend gemaakt van de ontwerpprijsvraag ‘Bouwen aan de Dijk’. De centrale vraag van de prijsvraag was op welke wijze het dijkenlandschap – na de recente dijkversterking – kon worden opgevat als een hernieuwde opgave voor architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingen.

De uitschrijvers hopen met de prijsvraag een omslag in het denken over het nieuwe rivierdijklandschap te bewerkstelligen en hebben ontwerpers uitgedaagd ideeen en plannen te ontwikkelen voor deze typische Nederlandse opgave. Uit de 57 ingezonden plannen koos de jury twee eerste prijswinnaars, drie tweede prijzen en vier eervolle vermeldingen.

De eerste prijzen gingen naar:

Machiel Spaan (M3H Architectuur, Amsterdam) onder het motto 'andersnogiets'

en naar en Marcel Eekhout (Parklaan landschapsarchitecten, i.s.m. Hilberink Architect den Bosch) i.s.m Aleks Droog (PL), Annemarieke Hilberink (HA) en Geert Bosch (HA) onder motto 'ligfietsen en rode cabrio's'.

Ligfietsen en rode cabrio's

Uit het juryrapport: De essentie van het plan is het gebied van de Waal herscheppen tot een groot natuurpark. Het water moet daarbij worden gezien als verbindend element tussen de binnen- en buitendijkse gebieden: van de Waal, de strangen in de uiterwaarden, de nieuwe watergangen naar de (natte) kommen in het achterland. Zo ontstaat een aantrekkelijk waterlandschap dat zeer geschikt is als recreatiegebied. De kommen zullen dienen voor fruitteelt en 'gecultiveerde recreatie', de dijken geschikt gemaakt voor fietsers en wandelaars, betonnen 'dijkuitkijkhutten' bevatten vakantiewoningen en informatiecentra, terwijl woningbouw wordt geconcentreerd in de komgronden in de vorm van zgn 'waterburchten'. De jury vindt de inzending – met name op landschappelijk niveau – heel sterk.

Andersnogiets

Uit het juryrapport: De jury acht de inzending 'andersnogiets' bijzonder compleet, in de ontwerpen wordt consequent de relatie tussen landschap, lokatie en architectuur gelegd. Voor drie dorpen zijn streefbeelden opgesteld, een soort beeldkwaliteitsplannen voor een heel dorp, waarbinnen de bebouwingsmogelijkheden worden onderzocht. Het beeld van het landschap vanaf de dijk is onderzocht door 'belevingsschema's op te stellen. Voor de drie dorpen zijn woningtypen ontworpen die passen bij de eigen karakteristiek. De jury is zeer te spreken over 'het praktisch-idealisme' dat uit de inzending spreekt. Op basis van een gedegen, vindingrijke analyse, die uitstekend gevisualiseerd is, komen de inzenders met veel ideeen die zo op te pakken zijn. Ă–een bijzonder gave en voldragen inzending.

Tweede prijzen gingen naar:

-E.A. Franke en P.V. Colnot (Franke Architecten, Sliedrecht)

-Matthijs Bouw ism Joost Meeuwissen, Penelope Dean, Bart Bulter (One Architecture) en Noel van Dooren (NvD landschapsarchitect)

-Wilfried van Zeeland (architectbureau ZAPP, Amsterdam)

eervolle vermeldingen waren er voor:

-Jeroen Schipper, ism Jeroen van Bekkum en Stijnie Lohof

-Peter Groot en Martin-Paul Neys ism Wouter Thijssen

-Bruno Doedens en Maike van Stiphout ism Onno Franse

Jeroen van Hettema en Peter Lubbers