Nieuws

RED VILLA E.1027

Onlangs verscheen in enkele Nederlandse vakbladen een noodkreet van Herman en Hans Hertzberger. Tijdens een recent bezoek aan Eileen Gray’s Villa E.1027 bleek dit gebouw zich in een deplorabele toestand te bevinden. Het doel van de noodkreet is het wereldkundig maken van deze voltrekkende ramp in de hoop het lot nog te keren.