Feature

Nieuw hoofdkantoor voor de ING

Vandaag, 24 september presenteerde het ING het plan voor hun nieuwe hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuid-as. Transparant, open, communicatief en trendsettend zijn volgens de ING de kenmerken het ontwerp van Meyer en Van Schooten Architecten.

Voordat de architectenkeuze tot stand kwam, had het ING bestuur de voorkeur uitgesproken voor een jong, veelbelovend, beproefd Nederlands architectenbureau. Uit zeventien bureaus werd het bureau van Meyer en Van Schooten geselecteerd. Roberto Meyer (1959) en Jeroen van Schooten (1960) hebben naast woningbouw ook bedrijfsgebouwen gerealiseerd (Kema in Arnhem, 1995), en passen dus prima in geschetste profiel. Als conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp dienden onder andere het idee om het gebouw als object te laten ervaren, transparantie, de zichtbare aanwezigheid van alle schaalniveaus, en de gedachte dat het gebouw geen visuele barriere mag vormen tussen de A10 en de omgeving. De vorm van het gebouw is volgens de architecten enkel en alleen voortgekomen uit het stedenbouwkundig en architectonisch programma (form follows function)..

Voordat de architectenkeuze tot stand kwam, had het ING bestuur de voorkeur uitgesproken voor een jong, veelbelovend, beproefd Nederlands architectenbureau. Uit zeventien bureaus werd het bureau van Meyer en Van Schooten geselecteerd. Roberto Meyer (1959) en Jeroen van Schooten (1960) hebben naast woningbouw ook bedrijfsgebouwen gerealiseerd (Kema in Arnhem, 1995), en passen dus prima in geschetste profiel. Als conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp dienden onder andere het idee om het gebouw als object te laten ervaren, transparantie, de zichtbare aanwezigheid van alle schaalniveaus, en de gedachte dat het gebouw geen visuele barriere mag vormen tussen de A10 en de omgeving. De vorm van het gebouw is volgens de architecten enkel en alleen voortgekomen uit het stedenbouwkundig en architectonisch programma (form follows function)..

Het nieuwe ING hoofdkantoor komt aan de A10 te liggen ter hoogte van de afrit Amstelveen aan de kant van Het Nieuwe Meer. De locatie vormt de overgang twee schaalniveaus. Aan de ene kant zijn er de grootschalige ontwikkelingen aan de Zuid-as. Hierop wordt door Meyer en Van Schooten gereageerd door een bebouwingshoogte voor te stellen van ongeveer 48 meter. Aan de andere kant is er de kleinschaligheid van Het Nieuwe Meer. Aan deze zijde wordt het complex ongeveer dertig meter hoog. Het hoofdkantoor zal naast kantoorruimten ook twee restaurants krijgen, thema tuinen (die het internationale karakter van de ING symboliseren), en een auditorium. Dit laatste onderdeel bevindt zich in de punt van het complex.

De opdrachtgever wenste een energie efficient gebouw. Het gebouw krijgt daarom een dubbele gevel, waarvan de buitenste van enkelvoudig glas is en de binnenste is de thermische gevel. Tussen beide gevels wordt lucht gecirculeerd. Hierdoor kunnen de ramen van de binnenste gevel worden opengezet zonder dat er sprake is van lawaai- en stankoverlast. Wanneer een raam wordt open gezet schakelt de airconditioner in die ruimte zichzelf uit. Ook ander energie-efficiente vindingen zullen worden toegepast. Zo schakelt de kunstmatige verlichting zichzelf bij voldoende daglicht uit, wordt de lucht gekoeld met behulp van koelplafonds en worden in de grond onder het gebouw voorzieningen aangebracht voor de opslag van warmte en koude (een techniek die ontwikkelaar ING Vastgoed al eerder toepaste bij de rechtbank in Groningen).

Het gebouw zal naar verwachting in het voorjaar van 2001 worden opgeleverd.