Feature

Nationale Staalprijs 1998

De Nationale Staalprijs bestaat sinds 1971 en is in 1998 voor de twaalfde keer uitgeschreven. Het doel van de prijs is om projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht te brengen van alle betrokkenen in het bouwproces en van het brede publiek. Bovendien wil het Staalbouw Instituut als organisator met deze prijs waardering uitspreken voor degenen die staal op een inspirerende wijze toepassen.

De Nationale Staalprijs 1998 is in drie categoriën uitgeschreven: A. Gebouwen met een stalen of hybride draagconstructie;B. Karakteristieke stalen bouwdelen;C. Bruggen en overige staalconstructies. Deelname staat open voor geheel of gedeeltelijk in staal uitgevoerde projecten in Nederland of in het buitenland, waarbij Nederlandse staalconstructiebedrijven zijn betrokken. De projecten moeten in 1996 of 1997 (nagenoeg) geheel zijn voltooid. De jury nomineert projecten in elk van de drie categoriën. Uit de genomineerden kan de jury in elke categorie een Nationale Staalprijs 1998 toekennen, evenals eervolle vermeldingen.

Jury

——————————————————————————–

De jury heeft de volgende samenstelling:R.A. de Bruijn, Sigma Coatings, Uithoorn; prof. J. Hoogstad, Hoogstad Architecten bna Stedebouwkundige bns, Rotterdam (voorzitter); ir. W.J. van 't Hullenaar, oud-directeur Croese Engineering Consultants, Woerden; ing. M.C.M. van Maarschalkerwaart, oud-directeur ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek, Velp; ing. L. Vermaat, Multi Vastgoed, Gouda; ir. P.G Vollaard, architect en publicist, Delft; prof.ir. L.A.G. Wagemans, TU Delft, Faculteit der Civiele Techniek; ing. M.R. Wagenaar, Staalbouw Purmerend, Purmerend.

Beoordeling

——————————————————————————–

Bij de beoordeling van de projecten hanteert de jury vier criteria:het concept: de ontwerpuitgangspunten, de creativiteit en de inventiviteit; de context: de inpassing van de staalconstructie in de omgeving en de relatie met andere bouwdelen; de methode: het materiaalgebruik en de productiemethode in ontwerp, uitvoering en detaillering; de prestatie: de belasting voor het milieu, het onderhoud en de mogelijkheden van hergebruik. De jury beoordeelde in totaal 125 projecten in drie categoriën. Na ontvangst van het ingezonden materiaal zijn de projectomschrijvingen aan de juryleden toegestuurd voor een eerste kennismaking vooraf. Tijdens de jurering daarna is in drie beoordelingsronden de selectie gemaakt. Hoewel er onvermijdelijke discussies over de kwaliteit van de projecten is geweest, zijn de beslissingen van de jury in alle categorieen unaniem genomen.

Uitslag

——————————————————————————–

Aan vier projecten, één in de categorie A en B en twee in de categorie C, is een Nationale Staalprijs toegekend en aan totaal vier projecten een eervolle vermelding. De motivatie van de jury staat vermeld bij de afzonderlijke projectbeschrijvingen. De projectbeschrijvingen zelf en de keuze van de afbeeldingen vallen onder verantwoordelijkheid van de redactie. Daarbij is gebruik gemaakt van de ingezonden teksten en illustratiemateriaal. Vanaf 8 oktober kunt u hier de uitslag vinden