Feature

Wordt Jan Brouwer de nieuwe Weeber?

Het bestuur van de BNA heeft prof. Ir. Jan Brouwer voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Brouwer zal, als de Algemene Vergadering van 3 december aanstaande daar tenminste mee instemt, prof. Ir. Carel Weeber opvolgen. De voorgenomen benoeming is voor een termijn van twee jaar.

Jan Brouwer is architect, (Jan Brouwer Associates in Den Haag), hoogleraar Bouwtechnologie aan de TU-Delft, mede-oprichter en belangrijk animator van Booosting, mede-oprichter van het Haags Architectencafe, ooit lid van de Haagse Welstandscommissie (pikant gezien de standpunten van de huidige voorzitter) en waarschijnlijk nog wel het een en ander aan bestuurlijke taken.Zes jaar geleden werd Weeber benoemd met als een van zijn agendapunten het binnenhalen van de generatie jonge architecten die voor de BNA verloren dreigde te gaan. Hij heeft zich de afgelopen jaren vooral als spraakmakend boegbeeld gemanifesteerd en bleek altijd goed voor een tegendraads standpunt waarmee de landelijke pers kon worden gehaald. Hij heeft de BNA daarmee voor een deel van haar stoffige imago ontdaan.

Hoe en of Jan Brouwer al zijn huidige functies met zijn voorzitterschap denkt te gaan combineren is vooralsnog onduidelijk. De combinatie van zijn architectuurpraktijk met zijn uitgebreide onderwijstaak lijkt op dit moment moeilijk samen te gaan met het voorzitterschap. Zijn architectenbureau zal overigens naar verluid een vergaande samenwerking aangaan met het Rotterdamse bureau Post – Ter Avest. Ook Weeber combineerde het voorzitterschap met een architectuurpraktijk en een onderwijstaak, maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hij het hier wat minder druk mee had dan Brouwer.Maar wie weet stelt het wat betreft tijdsbesteding allemaal niet zoveel voor en gaat het er vooral om een fris publiek gezicht voor de Bond te vormen. Weebers rol als vrolijk en dwars moderator van allerlei forums, lezingenavonden en symposia is ook aan Jan Brouwer wel toevertrouwd. Wie ooit de bijeenkomsten van Booosting heeft bijgewoond weet dat er met hem ook behoorlijk valt te lachen.Mochten de leden zich iets van ons stemadvies aantrekken, dan bij deze: Doen!