Recensie

DEAF 98 The Art of the Accident

Dinsdag 17 november start de manifestatie DEAF 98 (Dutch Electronic Art Festival). Dit tweejaarlijkse Rotterdamse festival dat wordt georganiseerd door V2_Organisatie voor Instabiele Media, heeft zo als gebruikelijk een grote architectuurinbreng. Er zijn te veel interessante programma-onderdelen om overal op in te gaan, maar we introduceren hierbij kort de activiteiten die voor een architectuurpubliek de moeite waard zijn.

Het thema van deze aflevering van DEAF is 'The Art of the Accident'. Rond dit thema is een tentoonstelling (van 17-29 november) ingericht met 'kunstwerken' die ingaan op aardbevingen en oorlogen, op vliegtuigongelukken en de verdwijning van de horizon en het lineaire perspectief en op de onverenigbaarheid van virtuele en fysieke ruimten. Tijdens een symposium (20 en 21 november), dat wordt gemodereerd door architectuurcriticus Bart Lootsma, zal dieper op dit thema worden ingegaan. Deelnemers zijn onder meer: Greg Lynn, Marcos Novak, Lars Spuybroek en Knowbotic Research.

Gelijktijdig met DEAF vindt de manifestatie 'TransArchitectures' plaats. Eerdere afleveringen van deze manifestatie waren in Parijs in 1996 en 1997. In het NAi is werk van de 'computercowboys' onder de ontwerpers, die zich bezig houden met de combinatie van architectuur en media, van ontwerp en machine en met de verschuiving van 'vorm en ruimte' naar 'proces en veld', te zien en te beleven op prints en monitoren.

Tijdens DEAF wordt een besloten workshop gehouden waarbij het 'work in progress' DataWolk Hoeksche Waard wordt besproken. Dit project dat in het kader van AIR-Zuidwaarts/Southbound door ArchiNed in samenwerking met V2_Lab wordt ontwikkeld betreft een instabiele verzameling data van en over de AIR-lokatie Hoeksche Waard. Iets van de doelstellingen en de eerste screendumps van DWHW is al op het net te lezen. De Datawolk zal vanaf begin december in stappen op het net worden geplaatst. We zullen de ArchiNedbezoekers hiervan op de hoogte houden.

Eveneens gelijktijdig met DEAF vindt de opening en een aantal lezingen rond de tentoonstelling 'Constant: New Babylon' in kunstcentrum Witte de With plaats. Ook hierover zullen we binnenkort meer melden.

Er is veel meer, maar alleen het bovenstaande zou reden genoeg moeten om deze week naar Rotterdam te gaan en een duik in DEAF te nemen.