Feature

Jo Broekx wint Euregionale Architectuurprijs

De Euregionale Architectuurprijs, de ‘Archiprix’ voor de Euregio Maas-Rijn, is onlangs uitgereikt aan Jo Broekx uit Hasselt, student van de Provinciale Hogeschool Limburg, Departement Architectuur Diepenbeek.
Broekx won de prijs ter waarde van f 5000, voor zijn inzending ‘Bodybuilding’, een ontwerp voor een centrum voor lichaamsverzorging langs de Turnhoutse baan in Antwerpen.

De jury prees in het ontwerp 'de poëtische nauwgezetheid, de grote conceptuele kracht en de beheerste taal van de beelding'. Stedenbouwkundig maakt het project deel uit van vier plaatsgebonden ingrepen op een nieuwe sociale en fysieke ader die de periferie met de binnenstad verbindt. Op de meest verloederde plek vormt het ontwerp een katalysator die nieuwe impulsen geeft aan de wijk. Het ontwerp vormt de lichamelijke tegenpool van de meer op geestelijke activiteit gerichte bibliotheek en een sociaal centrum.In conceptuele zin is het DNA als metafoor voor het gebouw gekozen. De draagstructuur beeldt de dubbel helix van het DNA uit die op elke verdieping twee keer op dezelfde, maar per verdieping op verschillende wijzen verschijnt en de organisatie van de plattegrond bepaalt. De invulling loodrecht op de structuur is afgeleid van de DNA-code en bepaalt het individuele verschil tussen de verdiepingen onderling. De DNA-metafoor is ook verwerkt in de dubbele glazen huid van het ontwerp. De huid beschermt, maar heeft in zekere zin ook een metabolische taak en reageert op wisselingen in gebruik, warmte, vocht en natuurlijk licht.

De tweede prijs werd toegekend aan Jörg Schröder, van de Fachhochschule Aachen met zijn project 'Ruhe-Raum'. De derde prijs ging naar Raf Van Hule, evenals Jo Broekx van de Provinciale Hogeschool Limburg, voor zijn project 'Eropolis'.