Recensie

Slimme Architectuur

Vanaf vandaag is de website over Slimme Architectuur online. Met de lancering van deze website wordt een begin gemaakt met een online onderzoek naar Slimme projecten, ontwerpers, ideeën en technieken in de architectuur. De initiatiefnemers gaan daarbij op zoek naar combinaties van ‘groene’ uitgangspunten en vernieuwende architectuur. Zaterdag 28 november a.s. wordt – in het kader van het komende Doors of Perception manifestatie – tevens een lezingenochtend georganiseerd met als titel ‘ Play it Smart in Architecture’. Een van de sprekers tijdens deze ochtend is architect Ken Yeang.

Met de lancering van de website www.smartarch.nl – die overigens alleen in het Engels gesteld is -willen de initiatiefnemers het idee propageren dat er toch betere, meer uitdagende en meer architectonische oplossingen voor de ecologische problemen moeten zijn dan tot nu toe gebruikelijk.Het centrale onderdeel van de website is het zogenaamde Smart Grid. In dit grid wordt gedurende een periode van zes maanden documentatie over projecten, ideeën, ontwerpers en technieken verzameld die als voorbeeld kunnen dienen voor een slimmere architectuur. De verschillende 'cellen' van dit grid zijn onderling gelinkt, zodat in de loop van de tijd een complex netwerk van onderling gekoppelde informatie zal ontstaan. De bezoeker kan dwalen door Slimme voorbeelden en daarmee wellicht inspiratie opdoen. Daarnaast is er een Theorie sectie op de site waarin teksten rond het thema zullen worden gepubliceerd. De Internetgemeenschap wordt aangemoedigd om deel te nemen in het onderzoek, om eigen voorbeelden van Slimme oplossingen of theoretische teksten aan te dragen en om actief mee te discussiëren op de Forumpagina.

Wie nieuwsgierig is geworden naar dit alles kan zaterdag a.s. de lezingochtend 'Play it Smart in Architecture' bezoeken. De lezingochtend is een 'side-event' van Doors of Perception 5, dat dit jaar als thema 'Play' heeft. Tijdens de lezing zal de Maleisische architect Ken Yeang ingaan op zijn Bioclimatic Skyscrapers, de Engelse bioloog Julian Vincent van het Centre for Biomimetics vertellen over de Slimheid van planten en dieren en wat architecten daarvan kunnen leren en zal de eveneens Engelse klimaatadviseur Chris McCarthy van Battle McCarthy Consulting Engineers de integratie van architectuur, ecologie en klimaatbeheersingssytemen bespreken.