Feature

ARCAM kiest René van Zuuk

Het hoofdstedelijke architectuurcentrum ARCAM gaat definitief verhuizen. Al langer gonsde het rondom het Waterlooplein van de geruchten omtrent A-locaties en architectkeuzes. Het lijkt erop dat men er uit is. René van Zuuk krijgt de opdracht om de uitbreidingsmogelijkheden van het kleine expo-paviljoen bij New Metropolis van Renzo Piano te onderzoeken.

Vorig jaar werd de ruimtenood bij ARCAM acuut, toen hevige regenval verschillende overstromingen teweeg bracht. Mede als reactie op deze mini-watersnoden organiseerde ARCAM een oproep voor nieuwe ideeën voor de huisvesting. Sindsdien in Maarten Kloos naarstig op zoek geweest naar een drogere plek. Het Piano expopaviljoen – dat overigens opnieuw aan het water is gesitueerd – is oorspronkelijk gebouwd als informatiecentrum voor het openluchtgedeelte van het Maritiem museum. Het is echter te klein voor de activiteiten van ARCAM. Het uiteindelijke oppervlak moet drie maal zo groot worden. Nadat Piano zelf te kennen heeft gegeven dat voor deze opdracht beter een lokale architect kan worden ingeschakeld, is nu gekozen voor René van Zuuk.

Bepaald geen gemakkelijke opgave, maar daar komt René vast wel uit!