Feature

CEPEZED in Berlijn

In 1995 vond een Europese inschrijving plaats voor een ‘Innovationszentrum für Informatik’ in de Berlijnse wijk Adlershof. Het Delftse architectenbureau CEPEZED kreeg de opdracht en vorig jaar werd het gebouw opgeleverd.

In Johannisthal, Adlershof werd begin 1900 een vliegveld aangelegd. In de nabijheid hiervan vestigden zich al snel bedrijven die gespecialiseerd waren in hoog technologische kennis en produkten. Na het opheffen van het vliegveld bleef deze bedrijvigheid en vestigden de Deutsche Fernsehfunk en de Akademie der Wissenschaften der DDR zich in deze wijk. Het gebied is nu, na de val van de muur, aangewezen tot binnenstedelijk ontwikkelingsgebied met als doel de vestiging van technologische bedrijven te behouden en te stimuleren. Het Innovationszentrum behoort met drie andere centra tot de pijlers van de opwaardering om een attractieve omgeving te creëren waar in nauwe samenwerking nieuwe producten ontwikkeld en verhandeld kunnen worden. Het programma schreef voor dat het gebouw naast kantooruimten ook vergader- en presentatieruimten dienden te krijgen, bestemd voor jonge bedrijven die op innoverende wijze werken op het gebied van telecommunicatie en computertechnologie.

CEPEZED ontwierp een rechthoekig volume van 50x20x28 meter met een brutto vloeroppervlakte van 6300 vierkante meter. Het gebouw is in de lengte richting in tweeën gedeeld door een 5 meter breed atrium. Aan weerszijde hiervan liggen de kantoren. Aan de zuidzijde is het atrium verbreed over de eerste vier verdiepingen om een visuele relatie te bewerkstelligen met de omgeving. In het brede atrium hangen op verschillende niveaus presentatieruimten die met luie stalen trappen en loopbruggen te bereiken zijn. Om zoveel mogelijk daglicht via het atrium in het gebouw binnen te laten dringen, is het dak van het atrium twee meter opgetild ten opzichte van het (groen) dak en volledig voorzien van gelaagd glas. Daarnaast zijn de balustrades van glas gemaakt en waar mogelijk ook glazen binnenwanden toegepast, zodat de kantoren niet alleen aan de gevelzijde van daglicht worden voorzien.

De constructie van het gebouw bestaat uit een staalskelet. De kantoorlagen worden gedragen door omgekeerde piramidale kolomskeletten, vier per gebouwhelft, aan de zuidzijde 14 meter hoog en aan de noordkant 4 meter hoog. De constructie van de overige verdiepingen bestaat uit met beton gevulde stalen kolommen met een vloersysteem dat is samengesteld uit asymmetrische gewalste liggers en hoge geprofileerde staalplaten. Om de stabiliteit te waarborgen werden aan de korte uiteinden van het gebouw T-vormige verbanden geplaatst. Voor de gevelbekleding koos CEPEZED bij het atrium voor glas dat bevestigd werd aan stalen dragers en bij de kantoorverdiepingen voor sandwichpanelen met horizontale raamstroken. Kortom een gebouw met een technische uitstraling.