Feature

Dudoks erfenis

Tot en met 30 mei 1999 wordt in het Dudok Centrum de tentoonstelling ‘Dudoks erfenis: slopen, behouden en vernieuwen’ gehouden.

De omgang met gebouwen van Dudok wordt geïllustreerd aan de hand van veertien recente projecten. Het betreft een uitbreiding van de al bestaande expositie in de kelder van het raadhuis te Hilversum.

De omgang met Dudoks monumenten wordt getoond aan de hand van tekeningen en foto's. De maatschappelijke en politieke verwikkelingen worden met krantenartikelen geïllustreerd. Onder de veertien projecten bevinden zich de uitbreiding van de Utrechtse stadsschouwburg en de uitbreiding van het raadhuis in Velsen door Greiner/Van Goor. De restauratie van het raadhuis in Hilversum wordt zeer uitgebreid belicht.

De bestaande expositie is thematisch geordend en op artistieke wijze vormgegeven. Naast architectonische en stedenbouwkundige ontwerpen worden er ook ontwerpen van meubels, en zelfs urnen tentoongesteld.