Feature

Datawolk Hoeksche Waard van start

In het kader van de manifestatie AIR-Zuidwaarts/Southbound is onlangs de experimentele website Datawolk Hoeksche Waard (dwhw) op het internet geopend. In dit project werkt ArchiNed samen met V2_lab, AIR en de provincie Zuid-Holland. Het doel van dwhw is om met toepassing van de mogelijkheden van het internet een ‘mentale’ of ‘associatieve’ kaart van een gebied te maken. De speciaal ontwikkelde interface maakt een dialoog tussen ontwerpers, bewoners en beslissers van een gebied (in dit geval de Hoeksche Waard, onderwerp van de huidige AIR-manifestatie) mogelijk en biedt gebruikers de mogelijkheid om tekst, beeld en geluid aan de collectie data over het gebied toe te voegen.

In feite is door V2_Lab in samenwerking met ArchiNed een nieuw soort internet-browser ontwikkeld. Verschillende data over de Hoeksche Waard worden in een overzichtsscherm als een 'wolk', een min of meer ongeordende verzameling objecten, aangeboden. Zo'n object kan een foto zijn, een herinnering, een plan, een kaart, een statistiek, een verhaal, in feite alles wat redelijkerwijs door een browservenster getoond kan worden. Het aanbod van de data in het eerste overzichtsscherm is bewust 'fuzzy' gemaakt, om associatieve wandelingen door de verschillende data te bevorderen en om door middel van associaties en toevallige nabijheden op informatie te stuiten die bij een meer rationele manier van zoeken overgeslagen zou worden.

Aan elk object zijn een aantal kenmerken toegevoegd, zoals trefwoorden, de lokatie waarop het object betrekking heeft, de naam van de plaatser en dergelijke. Verschillende soorten zoekopdrachten van de gebruiker zorgen dat – op basis van deze kenmerken – de wolk zich reorganiseert. De objecten clusteren zich rond de opgegeven kenmerken. Objecten kunnen in een tweede scherm bekeken worden. Op elk object kan bovendien een reactie worden geplaatst, in feite is elk object afzonderlijk van een 'discussiepagina' voorzien.

Verder biedt dwhw gebruikers de mogelijkheid om verschillende objecten tot een reeks te koppelen, een zogenaamde route. Gebruikers kunnen daarvoor reeds bestaande objecten en/of zelf geplaatste nieuwe objecten gebruiken.

Dwhw is onder meer ontwikkeld om te dienen als informatiebron voor ontwerpers en als open discussieplatform tussen ontwerpers, beleidsmakers en bewoners. Voor het slagen van een dergelijk project is de participatie van internetgebruikers en ontwerpers van belang. Dwhw is van start gegaan met paar honderd objecten die door een redactieteam zijn ingevoerd. Hoe meer objecten er aan worden toegevoegd, hoe meer associatief de toepassing zal gaan werken. De komende maanden moeten duidelijk maken in hoeverre de direct betrokkenen bereid en in staat zijn om de wolk zodanig met data te vullen dat er betekenisvolle en/of onverwachte relaties kunnen worden gelegd.

De datawolk is te vinden op het internetadres www.dwhw.nl . Om de wolk te bezoeken is een recente browser en de plug-in Shockwave noodzakelijk. Op sommige momenten wordt er nogal wat gevraagd van de snelheid van de modem en de grafische kaart van de computer.

Meer informatie over de manifestiatie AIR-Zuidwaarts/Soutbound is te vinden op de eigen website.