Feature

Het Woldmeer gelanceerd

Een groot, nieuw aan te leggen meer ten oosten van de stad Groningen, dat is de drager van het plan ‘Groningen boven water’. Het voorstel is ontwikkeld door West 8 en het Groningse architectenbureau Karelse Van der Meer en integreert ecologie en architectuur tot een landschappelijk geheel.

Rond het nieuwe Woldmeer zijn moeras, bos, woningbouw, industrie en recreatie gepland. Het plan wordt deze week aan Haagse en Groningse autoriteiten aangeboden. Tegelijkertijd is de 'Woldmeer Wetsite' gelanceerd.

Op dit moment wordt het gebied ten oosten van de stad Groningen voornamelijk gebruikt voor landbouw. De boeren hebben het moeilijk en steeds meer grond komt braak te liggen. Aan de andere kant worden gebieden met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden bedreigd door ongereguleerde woningbouw.

'Groningen boven water' is een ambitieus en vooral integraal plan voor het gebied ten oosten van de stad Groningen, integratie van architectuur en ecologie. Een bundeling van suburbanisatie zodat ongereguleerde woningbouw in de dorpen van het Reitdiepdal en de Koningslaagte wordt vermeden. Het havengebied van Groningen wordt door een grachtenwijk een vergelijkbare woon- en leefontwikkeling geboden als het populaire Oostelijk Havengebied van Amsterdam. Het Woldmeer wordt een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur van Noord-Nederland. Het Woldmeer kan dienst doen als drinkwatervoorziening en als opvang voor overtollig water dat nu naar zee wordt gemalen. En niet in de laatste plaats geeft het de provincie Groningen een economische impuls.

Het Woldmeer is een natuurlijk bekken, legt verbindingen tussen andere wateren, maar geeft ook het landschap nieuwe samenhang. De dorpen komen aan het meer te liggen als gebouwen aan een plein. Ze krijgen uitbreidingslocaties aan het water. Verder is woningbouw gepland aan de noordkant van het Woldmeer, daar moet een nieuw dorp van duizend woningen verrijzen.

De initiatiefnemers zijn oud-wethouder van de stad Groningen Y. Gietema, aannemer H. Koop uit Tjuchem en ondernemer H. Venema. Zij streven ernaar dat het plan wordt opgenomen in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en in de Perspectievennota -het streekplan van de 21e eeuw- van de provincie Groningen.