Recensie

Groepsportretten 1999: Vloer 10

Tot en met 24 mei is in Galerie Rondeel te Deventer het groepsportret van Vloer 10 te zien. De tentoonstelling staat in het kader van ‘Groepsportretten 1999’. Hierin presenteren jonge architecten zich met tentoonstellingen, lezingen, publicaties over eigen werk en met een ontwerp voor een locale opgave.

Vloer 10 is een samenwerkingsverband van vijf architecten ontstaan vanuit een gezamelijk afstudeeratelier op de 10e verdieping van de TU Eindhoven. Vloer 10 is geen architectenbureau, zelfs geen groep, eerder een netwerk waarbinnen ideeën, kennis en ervaring worden uitgewisseld. Vloer 10 bestaat uit; Karel van Eijken (Dirrix van Wylick Architecten), Peter Groot (Hoogte Twee Architecten), Remko van Heummen (UN studio van berkel & bos), Marc Reniers (M3H architectuur) en Wouter Thijssen (studio NEWTEC).

De tentoonstelling van Vloer 10 bestaat uit een indrukwekkende kast met allerlei deurtjes, kleppen, kijkgaten, laden en andere ontsluitingen. Het idee mag dan niet helemaal uit de lucht komen vallen -Joe Colombo ontwierp in de jaren zestig reeds de multifunctionele unit- het krijgt in de context van deze expositie een originele invulling. Bij het onderwerp 'stedenbouw is leegte' hoort bijvoorbeeld een leeg kastje, dat aan de binnenkant behangen is met teksten en beelden over het onderwerp. Verderop verandert met het schuiven van een schuifdeur de vorm van de kast. Onder de onderwerpen die in de kast worden behandeld; 'stedenbouw is politiek', 'stedenbouw is infrastructuur', 'stedenbouw is kunstmatigheid' en 'stedenbouw is transformatie'.

Daarnaast draait er een diavoorstelling over het ontwerp voor de locale opgave 'Parkeer-terminal' een studie naar automobiliteit in de historische binnenstad van Deventer.

Evenals daf+ gaat Vloer 10 in op de vele specialismen waar de architect mee te maken heeft en welke behendigheid van de architect gevraagd wordt in de omgang met deze specialismen. In de begeleidende publicatie wordt hieraan ruim aandacht besteed. Voor de oplossing wordt gekeken naar de Japanse krijgskunst Aikido waar het controleren en meester worden van de kracht van de tegenstander centraal staat. In plaats van een corrigerende tegenbeweging of een afwerende beweging is de meegaande beweging verreweg het meest effectief.

Galerie Rondeel is gebouwd tegen en over een stadsmuur. De achtergevel van de galerie bestaat uit de stadsmuur met twee grote gewelfde nissen. In één nis is de gastvrouw gestationeerd, in de andere nis is de diavoorstelling van Vloer 10 te bekijken. De gewelfde nissen zorgen voor een speciale setting; de gastvrouw krijgt iets van een non die jaar in jaar uit aanspreekpunt is voor verwarde zielen en de 'filmzaal' heeft het karakter van een meditatie ruimte.

De tentoonstelling in Deventer is de laatste gelegenheid om het portret van Vloer 10 te zien, hiervoor exposeerde Vloer 10 in Den Bosch. Zo er al een sluimerende wens bestaat om de mooie historische binnenstad van Deventer een keer te bezoeken is dít de gelegenheid.