Recensie

Sites+situations

Wat hebben de verschillende kunstdisciplines de openbaarheid te bieden? De Willem de Kooning Academie gaat hier onder de titel ‘sites+situations’ van 20 tot en met 29 mei op in met een tentoonstelling en een internationale interdisciplinaire workshop. De workshop richt zich op De Kop van Zuid. Op de laatste dag wordt de tentoonstelling aangevuld met de resultaten van de workshop en vindt er een publieksdebat plaats.

'Sites+situations' richt zich zowel op plaatsen als op de sociale krachten die er spelen. 'Sites' is vooral in fysieke zin aan de orde, wisselwerking met de digitale pendant is alleen in de bijdrage van Kees Verschuren terug te vinden. Op de tentoonstelling is verder werk te zien van o.a. Ilona Lenard/Kas Oosterhuis, Buro Schie 2.0, B.a.d. foundation, en 75B.

De meest architectonisch getinte bijdrage is van het koppel Ilona Lenard en Kas Oosterhuis. Er zijn drie sculpturen van hun hand aanwezig, naast paraSCAPE ook een muzieksculptuur en het zoutwaterpaviljoen.

Op de tentoonstelling ligt veel nadruk op communicatie, met name communicatie van privé identiteit in de openbaarheid. Hier wordt ook duidelijk hoe alledaags het thema is. Klaar van der Lippe heeft op verschillende plaatsen rondgelopen in een herkenbaar plunje. Op de expositie hangt haar plunje naast kiekjes die genomen zijn tijdens haar tocht. Barbara Kruger en 75B stellen de bekende shirts met opdruk ten toon.

Buro Schie 2.0 benadrukt de overvloed aan regels in het publieke domein; een wand is volgepakt met beelden van het publieke terrein, bedrukt met een daar geldende regel. Wat ze hiermee willen is nog niet duidelijk, maar van sommige regels is al wel de absurditeit zichtbaar gemaakt.

B.a.d. Foundation projecteert beelden van de behuizing van reizende kunstenaars. Boodschap: Ze verkeren op de grens van publiek en privé, ze zijn nooit ergens helemaal thuis.

Het grafisch collectief 75B toont hun visie op de bijdrage van hun discipline aan de openbaarheid; het beplakken van een straatwand met -visueel uiterst krachtige- affiches.

Op zaterdag 29 mei is bekend of de studenten uit verschillende landen en disciplines iets belangwekkends met het thema hebben gedaan. De breedte van zowel het probleem- als van het oplossingsgebied biedt vele mogelijkheden. Die breedte ontstaat niet alleen door de interdisciplinaire aanpak, maar ook door de gerichtheid op openbaarheid in plaats van op openbare ruimte.