Feature

Uitslag Ee-oevers

Woensdag 19 mei jl. is de uitslag van de open ideeënprijsvraag Ee-oevers bekend gemaakt. Er is één winnaar. Paul Verhey van Architectenbureau Paul Verhey uit Amsterdam ontvangt voor RoomWithAView de hoofdprijs in de architectonische categorie. In de stedenbouwkundige categorie is er, ondanks het hoge aantal inzendingen geen hoofdprijs. De jury kende drie tweede prijzen ex aequo toe aan plannen die een serieuze stimulans bieden voor verdere discussie.

Als opmaat voor de herstructurering van twee naoorlogse Leeuwarder woonwijken aan beide zijden van de Dokkumer Ee werd architecten en stedenbouwkundigen gevraagd inspirerende ontwerpen te maken. Hoewel het aantal inzendingen in de stedenbouwkundige categorie hoog was en de jury erkende dat de stedenbouwkundige opgave veel complexer is dan de architectonische, werd de gemiddelde kwaliteit van het totaal als 'niet zeer hoog' bestempeld.

De reden daarvan is volgens de jury dat veel inzendingen te veel op details en deelproblemen ingingen die onvoldoende in verhouding staan tot het vraagstuk als geheel. Daarnaast erkende de jury dat de formulering van de prijsvraag vanuit ontwerpersoogpunt 'wat vaag' was. De jury besluit de beschouwing met een pleidooi voor het specialisme van stedenbouwkundigen voor het 'tweede gebruik', dit in navolging van 'een zeker specialime van architecten voor het 'tweede gebruik''.

Het ontwerp van Paul Verhey biedt 'stedelijke villa's in gestapelde vorm'. De grote woningen ontstaan door het samenvoegen van twee woningen en doordat aan de zijde van de Dokkumer Ee langs de hele gevel een 3,6 meter brede strook wordt aangebouwd. Verhey voegt drie liften toe. De woonstraten verdwijnen. De aangebouwde strook biedt ruimte aan vides en loggia's. Per verdieping zijn verschillende woningtypen opgenomen, alle uitgerust met een grote eetkeuken, een ruime woonkamer met entresol die grenzen aan een twee verdiepingen hoge loggia. De hokkerigheid van de woningplattegronden is verdwenen. De split-level krijgt door de veel ruimere woningen volgens de jury een logische maat.

De noord-, zuid- en oostzijde krijgt een nieuwe huid die bestaat uit blauw-paarse steen, kozijnen en een horizontale lambrizering van Western Red Ceder en een lift en trappenhuis van gegalvaniseerd staal en glas.

De jury stelt dat het ontwerp 'RoomWithAView' door een herinterpretatie van een bestaand flatgebouw woonvormen schept, die zonder dat bestaande gebouw niet realiseerbaar zijn. De jury hoopt dat iets soortgelijks zich op het gebied van de stedenbouw zal voltrekken.

De tweede prijzen ex aequo in de categorie stedenbouw gingen naar Micha de Haas en Philip Breedveld uit Amsterdam voor 'Q.E.E.D', DAAD Architecten uit Borger en Architectenbureau Scheffer uit Groningen voor 'VAN GROEN TOT STAD' en naar CH & Partners uit Den Haag voor 'VERDAMPING'.