Nieuws

Red de Meerpaal

Het Ding van Dronten, 'ontmoetingscentrum' De Meerpaal (1966-1967) van architect Frank van Klingeren wordt bedreigd. De gemeenteraad wil op 22 juli een raadsbesluit nemen dat sloop mogelijk maakt van dit hoogtepunt van de naoorlogse moderne architectuur in Nederland. In weinig gebouwen is zo veel visie samengebald als in De Meerpaal, een symbool van alles wat naoorlogs Nederland kenmerkt: geloof in vooruitgang, in de maakbare samenleving en in modernisering. Eind jaren tachtig is De Meerpaal verbouwd waardoor van het oorspronkelijke concept weinig meer over is, maar die ingreep zou relatief eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. In Dronten is men er echter niet voldoende van doordrongen wat voor magnifiek gebouw De Meerpaal is. Daarom deze elektronische handtekeningenactie om te proberen De Meerpaal voor vernietiging te behoeden.