Feature

Sloop Meerpaal onvermijdelijk

De sloop van De Meerpaal is onvermijdelijk, zo oordeelde de Drontense gemeenteraad na een bijna vier uur durende vergadering.

Alle protestbrieven, waaronder die van minister Pronk en de Rijksbouwmeester, hebben niet kunnen verhinderen dat een grote meerderheid in de raad het voorstel van B&W aannam. Ook een motie tot verandering van de zinssnede 'sloop onvermijdelijk' in 'lijkt onvermijdelijk' haalde het niet.

De raad en het college erkenden dat het protest niet genegeerd kan worden maar spraken korzelig hun verwondering uit over het late tijdstip van de acties. In het debat werd enkele malen serieus gesuggereerd dat onderzocht moet worden of De Meerpaal niet verplaatst kan worden naar Walibi-Flevo of het Openluchtmuseum in Arnhem.

Ondanks de uitkomst van het debat zullen er gespreken gevoerd gaan worden met de Rijksbouwmeester, Nora van Klingeren en anderen waarin wordt besproken hoe De Meerpaal behouden kan blijven. Het college en de raad zijn zich namelijk terdege bewust van de mogelijkheden die een beroep op de Auteurswet biedt sinds de uitspraak in hoger beroep over de voorgenomen sloop van het door A. Bonnema ontworpen bejaardentehuis in Emmeloord. De eigenaar van het tehuis kon niet aannemelijk maken dat de sloop noodzakelijk was waardoor de rechter het auteursrecht van de architect liet prevaleren. De gemeente Dronten wil juridische procedures die het sloopproces zullen vertragen vermijden, volgens de planning van de gemeente wordt De Meerpaal over een jaar gesloopt wannaar er op dezelfde plaats een nieuw en eveneens multicultureel centrum zal verrijzen.