Feature

Uitslag Pius-X prijsvraag

Op de Dag van de Architectuur is de uitslag bekend gemaakt van de project-prijsvraag voor het terrein van de huidige Pius-X kerk in Tilburg. Het plan van Jeroen Wouters en Menno van der Woude is de winnaar. De jury beveelt het plan aan voor verdere uitwerking en realisering. Uiteindelijk zijn er 13 plannen ingezonden. Geen van de plannen voldeed aan alle randvoorwaarden. Daarom besloot de jury zich te richten op de stedenbouwkundige en architectonische visie.

De prijsvraag is uitgeschreven door de kring Midden-Brabant van de BNA ter gelegenheid van de viering van de jaarlijkse internationale Dag van de Architectuur. Op de locatie van de huidige Pius-X kerk moeten ongeveer 50 senioren-appartementen, een dagkapel, een wijkcentrum en een bibliotheek-dependance komen. Gevraagd werd om een stedenbouwkundig plan met architectonische uitwerking.

No-nonsense heeft gewonnen. Twee blokken, verbonden door gemeenschappelijke ruimten. De jury schrijft verder dat de suggestie van transparantie en koppeling, die kwetsbaar is en slechts is gebaseerd op beeldvorming, in de verdere uitwerking zal moeten worden waargemaakt. Mocht het winnende ontwerp niet uitvoerbaar zijn, dan adviseert de jury de ontwerpers van de drie overige genomineerde plannen uit te nodigen om hun plannen verder uit te werken. De overige genomineerde plannen:

Het genomineerde plan van Willem J. van Asten ziet de monumentale bestaande kerk als enige bijdrage in de beeldvorming. Dat gegeven zetten hij opnieuw in door middel van een sacrale strak in metselwerk vormgegeven sculptuur 'als een identiteit van verleden en toekomst'. De jury vindt dat de sculptuur zichzelf defensief ten opzichte van zijn omgeving maakt.

Het genomineerde plan van Frank Doomen maakt van de locatie een plein met een bos van palen die twee evenwijdig lopende langgerekte woonblokken dragen. Het parkeren is ondergronds gedacht. De jury heeft twijfels over de beheersbaarheid van het openbaar gebied.

Het genomineerde plan van Rens Heestermans behelst een soort wozoco's. De jury vind het jammer dat de restruimten achter de 'uitgeschoven laden' simpel leiden tot verbrede galerijen en niet verticaal met elkaar in verband worden gebracht.

Het winnende plan voorziet in continuïteit door een dynamische straatwand, en in een oriëntatiepunt door een hoogte-accent. Daarnaast creëert het gebouw volgens de ontwerpers 'door zijn vorm een zonnig, informeel en nieuw kerkplein voor de buurt'

Het gebouw heeft een geheel glazen buitenhuid, volgens de indiener verankert het gebouw zich door de reflectie in de omgeving. Het parkeren is ondergronds geplaatst. De buitenruimte van de woningen wordt gevormd door een serre.

Om de kans op toevallige ontmoetingen en sociale controle te vergroten is waar mogelijk de ontsluiting en de buitenruimte gecombineerd tot een 'serre gang'. Een collectieve daktuin op eerste verdieping geeft de bewoners 'het plezier van gemeenschappelijkheid en schept verantwooordelijkheidsgevoel'. Uit oogpunt van sociale veiligheid bevinden zich woningen in alle lagen van het gebouw.