Feature

BNA-Kubus 1999 naar BenthemCrouwel

De BNA-Kubus gaat dit jaar naar BenthemCrouwel Architecten. Het Amsterdamse bureau krijgt de onderscheiding voor ‘zijn bijzondere bijdrage aan de architectuur van de infrastructuur’, het thema dat dit jaar aan de uitreiking is gekoppeld. De directe aanleiding voor de prijs is de wijze waarop BenthemCrouwel het uitbreidingsproces van Schiphol beheersen en architectonisch vormgeven.

Uit het persbericht:

De jury die bestond uit ir Aletta van Aalst [voorzitter], prof. ir Dirk Frieling, ir Teun Koolhaas, ir Henk Pouw en prof. Wim Quist heeft een inventarisatie gemaakt van een aantal grote infrastructurele projecten in Nederland, waarbij vooral is gekeken naar de invloed van de architect op het geheel. Bij het doen van de voordracht is gelet op het oeuvre van de laureaat, op de complexiteit van het proces bij de gerealiseerde projecten, de vernieuwing die de projecten met zich meebrengen, hun betekenis voor de toekomst, hun schaal en maat, de emotie die ze te weeg brengen en de schoonheid die bezitten.

De jury is van mening dat de wijze waarop de architecten Benthem en Crouwel het proces van complexe projecten als bijvoorbeeld de uitbreiding van Schiphol beheersen, zeer waardevol is voor de Nederlandse architectuurpraktijk. Als architect hebben zij een voortreffelijke inbreng. Ze beperken zich niet tot de rol van pure rmgever, maar ze zijn ook inspirator voor het hele proces en de andere daarbij betrokken disciplines. Als een spin in het web integreert Benthem Crouwel Architekten de inbreng van alle partijen in het proces. Dat leidt tot projecten die zich ondanks de complexiteit van de opgaven kenmerken door een heldere structuur, een pure vormgeving en een eigen karakter. Deze wijze van functioneren is voor de jury van grote betekenis voor de vernieuwing van de rol van de architect in het bouwproces.

De prijs zal 16 oktober 1999 a.s. in het Amsterdamse Felix Merites worden uitgereikt