Feature

Vervolg Meerpaal

Een maand geleden tijdens het raadsdebat over de sloop van De Meerpaal, een ontwerp van de onlangs overleden Frank van Klingeren, werd door Drontense raadsleden enkele malen gesuggereerd dat onderzoek moest plaats vinden naar eventuele verplaatsing van De Meerpaal. Verhuizing lijkt nu een serieuze optie te zijn.

Naar verluidt hebben een aantal partijen contact opgenomen met de gemeente Dronten over de overname van De Meervaart. De verantwoordelijke wethouder Nieuwland zegt hierover tegen een verslaggever van De Cobouw: ' Er zijn meer partijen die zich de afgelopen weken tot ons hebben gewend. Ik had deze toeloop niet verwacht'. Niets is echter concreet. ' En, dat mag u ook weten, als gemeente dragen we financieel niets bij aan een eventuele verhuizing van het centrum'.

Een van de belangstellende is Henny van der Most, de man die van de voormalige kerncentrale Kalkar 'Kernwasser Wunderland' maakte. Hij wil De Meerpaal naar Hardenberg verhuizen en er een theater van maken.