Feature

Wonen werken Westerdok

Met de expositie ‘WONEN WERKEN WESTERDOK’ in de Amsterdamse ARCAM galerie wordt een samenvatting gegeven van acht jaar plannen maken voor dit voormalig haven- en rangeerterrein.

Het verhaal begint begin jaren negentig wanneer de Amsterdamse Waterfront Financieringsmaatschappij haar plannen presenteert voor de ontwikkeling van de gehele IJ-oevers. Voor het Westerdok stelt het AWF een sokkel – met daarin ruimte voor publieksfuncties – waar woontorens op staan. Wegens het gebrek aan voldoende draagvlak besluit de gemeente de IJ-oevers in fases te ontwikkelen.

In 1995 worden de eerste ruimtelijke modellen gepresenteerd die aantonen dat bouwen in hoge dichtheid en een menging van functies mogelijk en zelfs wenselijk is. In 1997 worden de modellen verder uitgewerkt door drie bureaus. De gemeente prefereert het plan van Peter Defesche (OD205 Architectuur) boven de andere. In dit plan wordt alle bestaande bebouwing behalve het 'Goedkoop-gebouw' gesloopt, voorts wordt een nieuwe variatie op het gesloten bouwblok geintroduceerd. Als resultante van uiteenlopende combinaties van bouwblokken, patiowoningen, torens, zij- en parkeerstraten ontstaan zogenaamde 'cours'.

Naar aanleiding van dit plan dienen 21 potentiele opdrachtgevers een Plan van Aanpak bij de gemeente in. Uiteindelijk zijn drie combinaties uitgenodigd om een deelgebied te gaan ontwikkelen.

Voor de kop van het Westerdok aan de IJ kant ontwierpen Van Gameren en Mastenbroek het masterplan: een groot volume waarin onder meer woningen, een hotel en kantoren zijn gepland. Verwacht wordt dat eind 2001 de bouwactiviteiten op het Westerdok van start gaan.