Feature

Zwolle interactief

Het idee ligt voor de hand en toch heeft het lang moeten duren voordat het kwartje bij een gemeente is gevallen. Het Internet is een enorm netwerk dat kan worden aangesproken als nieuwe frisse ideeën noodzakelijk zijn. Zwolle is een website gestart voor interactieve planvorming en tracht daarmee dit netwerk aan te boren.

Het gaat Zwolle om ideeën met betrekking tot de inpassing van de A28 die langs de binnenstad scheert. Bezoekers worden uitgenodigd alternatieven op de website te plaatsen. De makers van leuke plannen worden uitgenodigd voor een presentatie in het voorjaar van 2000. Op de in het Engels gestelde website is de problematiek rond de inpassing van de A28 kort omschreven en aangevuld met kaarten en enige panoramaplaatjes.

Het is natuurlijk de vraag of de kwaliteit van de inzendingen bij gebrek aan beloning erg hoog zal zijn. De meeste architecten hebben het toch al veel te druk op dit moment en zullen het initiatief wellicht zien als een gratis brainstormsessie zonder verplichtingen. Maar wellicht dat de inbreng van studenten en van de meestal buiten de discussie geplaatste niet-professionele ontwerpers tot verassende nieuwe inzichten leidt.