Feature

Las Palmas: Het Plan

Vandaag is in het Informatiecentrum Kop van Zuid het plan voor Las Palmas, het nieuwe Internationaal Centrum voor Foto, Film en Mediatechnologie gepresenteerd. Hiermee komt men tegemoet aan de vraag van de Staatssecretaris van afgelopen juni om voor 1 oktober een uitgewerkt plan te presenteren op basis waarvan de overheid een beslissing omtrent het Foto/Film/Mediamuseum kan nemen. In korte tijd is een flinke stap gezet met betrekking tot de realisatie in het gebouw Las Palmas op de Kop van Zuid.

Een eerste belangrijke beslissing, die wellicht cosmetisch lijkt maar die een belangrijk inhoudelijk signaal afgeeft, is de wijziging van de werktitel Centrum voor Beeldcultuur in Centrum voor Foto, Film en Mediatechnologie. Het gaat niet meer om plaatjes alleen, het gaat om meer. Bovendien blijkt uit deze naam ook dat er straks sprake zal zijn van drie partners: het Filmmuseum, de samengevoegde NFI, nfa en NFrA tot Foto-instituut en V2_Organisatie. Op verzoek van de Staatssecretaris, maar ook omdat de drie partners een gezamenlijk inhoudelijk beleid willen gaan voeren zal er een gezamenlijke rechtspersoon in het leven geroepen worden.

Tegelijk zijn de plannen voor de verbouwing van Las Palmas, oorspronkelijk ontworpen door van den Broek & Bakema, gepresenteerd. Architect Jan Benthem van Benthem Crouwel Architecten kon kort zijn. Het bestaande gebouw is van zichzelf uiterst geschikt voor de vestiging van een dergelijke publieksfunctie: het zijn hoge ruimtes met nu al prachtig daglicht, de vloeren zijn berekend op zware belastingen, de paddestoel kolomconstructie laat een vrije indeling toe en het dak is berekend als extra verdieping. Als architect hoef je daar volgens Benthem niet zo veel meer aan te doen. Wat is toegevoegd zijn een diagonale reeks roltrappen die als een rode loper de verschillende verdiepingen koppelt, een archiefblok, een interne 'toren' met expositie-, media- en gehoorzalen en op het dak een restaurant en een dakterras met een openlucht bioscoop functie.

Benthem Crouwel Architecten bewees eerder in Tilburg met de verbouwing van oude textielfabrieken tot Museum De Pont dat het in staat is om de kwaliteit van een bestaand gebouw uit te buiten en daar als architect terughoudend de juiste elementen aan toe te voegen. Uit de voorlopige schetsen is natuurlijk nog niet te concluderen dat ze hier opnieuw in zijn geslaagd – het komt daarbij immers vooral aan op de detaillering – maar de vooruitzichten zijn gunstig. Zowel op realisatie van het Centrum in Rotterdam als op een gelukkige, dynamische toekomst voor Las Palmas.