Feature

De Meerpaal in studie

Drie architectenbureaus zullen in december een visie op het mogelijke behoud van De Meerpaal van Frank van Klingeren presenteren. Als reactie op de commotie van afgelopen zomer heeft de Rijksbouwmeester hiervoor een studie laten verrichten. De gemeenten Dronten heeft vervolgens zeven architectenbureaus uitgenodigd om een mondelinge visie op de toekomst van De Meerpaal te geven. Uit deze groep van zeven zijn drie bureaus gekozen die een uitgewerkt plan gaan maken.

In de studie 'Ontwerpverkenning Meerpaal Dronten' van CH & Partners, die in opdracht van de Rijksbouwmeester is gemaakt en die 26 oktober gereed was, werd al duidelijk dat behoud van De Meerpaal bij uitbreiding van het programma van eisen haalbaar zou zijn. CH & Partners onderscheiden drie mogelijke ontwikkelingsmodellen:

het pleinmodel, waarbij de huidige hal wordt ontmanteld en als een pergola boven de Rede zweeft

het halmodel, waarbij uitbreiding langs de randen van de hal plaatsvind

het containermodel, waarbij de hal inclusief de huidige functiemenging wordt uitgebreid.

Om deze mogelijkheden nader te onderzoeken en eventueel met nieuwe opties uit te breiden is aan zeven bureaus gevraagd een korte visie op De Meerpaal te geven. De bureaus waren: Kees Christiaanse, UN Studio, Koen van Velzen, Mecanoo, Atelier PRO, de Architecten Cie en Soeters van Eldonk. Mecanoo liet naar verluid wegens een studiereis naar Brazilie verstek gaan. Uit de overige gegadigden zijn Atelier PRO, De architecten Cie en Soeters van Eldonk gevraagd een ontwerp en financiele onderbouwing te gaan maken. De uitkomst van deze plannen wordt eind januari 2000 verwacht.

Overigens is het niet zo dat een gekozen plan ook zonder meer uitgevoerd zal gaan worden. Niettemin zal door de studie van de RGD en de plannen van de drie architecten geen sprake meer zijn van een onzorgvuldige beslissing over de toekomst van De Meerpaal. Wat er straks ook gebeuren gaat, er is tenminste goed over nagedacht. De acties van afgelopen zomer hebben dat in elk geval teweeg gebracht.

Zonder op de plannen vooruit te lopen, moet ons wel van het hart dat de keuze van de architecten verassend is. Wij weten natuurlijk niet hoe de bureaus zich gepresenteerd hebben, maar behalve de gekozen drie waren wij wel benieuwd geweest naar plannen van 'alles behalve rechthoekige bouwers' als UN Studio, 'alles behalve voorspelbare bouwers' als Koen van Velzen of niet uitgenodigde architecten als 'glazen dozen bouwers' Cepezed en Benthem Crouwel. Maar ja, zo heb je altijd wat. De ondoordachte sloop van De Meerpaal is in elk geval gekeerd.

wordt vervolgt