Feature

Genomineerde Pyramides 2000

Twee jaar geleden werd De Zeven Pyramides, een rijksprijs voor excellent opdrachtgeverschap en opvolger van de Bronzen Bever, voor het eerst uitgereikt. Dinsdag 30 november maakte de jury op feestelijke wijze de nominaties bekend van de Pyramides 2000.

De prijs is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W) en staat onder auspiciën van het Platform Architectuurbeleid. De Zeven Pyramides worden om het jaar uitgereikt aan opdrachtgevers actief op de terreinen van landinrichting en bouwen in Nederland, te weten: ruimtelijke ordening, infrastructuur, landschapsarchitectuur, wonen, utiliteitsbouw en monumentenzorg.

De prijs is bedoelt om die opdrachtgevers te eren die een toonaangevende rol spelen bij de inrichting van ons land en die op geïnspireerde en inspirerende manier blijk geven van voorbeeldig opdrachtgeverschap. Achterliggende gedachte hierbij is dat de kwaliteit van alle projecten op het gebied van landinrichting en bouwen in hoge mate bepaald wordt door de kwaliteit van de opdrachtgever. Terwijl de rol van de ontwerpende en uitvoerende partijen over het algemeen voor iedereen zichtbaar is, blijft de rol van de opdrachtgever vaak onderbelicht. Met De Zeven Pyramides wil de Rijksoverheid de aandacht vestigen op het belang van goed opdrachtgeverschap en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap stimuleren, aldus het persbericht.

In het totaal zijn 39 projecten ingediend door 32 opdrachtgevers; in de categorie Ruimtelijke Ordening veertien opdrachtgevers, in de categorieën Landschapsarchitectuur en Infrastructuur ieder negen opdrachtgevers. Naar het oordeel van de jury geven de ingediende plannen een goed overzicht van de opgaven die op dit moment spelen in de landinrichting.

Genomineerd in de categorie infrastructuur:

Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, Rotterdam

– het VARI project-knooppunt Ridderkerk (rijkswegen A15/A16).

Bouwdienst Rijkswaterstaat, Utrecht

– tweede Heinenoordtunnel

Waterschap Veluwe, Apeldoorn

– gemaal Veluwe, keersluis Apeldoorns Kanaal, dijkverbetering 'Kloosterbosch'

Genomineerd in de categorie landschapsarchitectuur:

Stuurgroep Hollandsche IJssel, Den Haag

– Hollandsche IJssel

Delta Psychiatrisch Ziekenhuis, Poortugaal

– ontwerp hoofdterrein

Kunstvereniging Diepenheim.

– het gazebo van Diepenheim

Genomineerd in de categorie ruimtelijke ordening:

Stadsdeel Westerpark, Amsterdam

– GWL terrein, Maaiveld

Gemeente Utrecht, Projectbureau Leidsche Rijn.

– openbare ruimte Leidsche Rijn/Langerak

Gemeente Tilburg

– kunst en cultuur als motor voor stedelijke ontwikkeling (Kunstcluster-Centrum Zuid, Popcentrum 013-Veemarktkwartier)

Voor de categorie Utiliteitsbouw werden 17 opdrachtgevers voorgedragen die tezamen 36 projecten inzonden. De jury is van oordeel dat het het kwaliteitsniveau van de in totaal voor deze categorie enigszins tegenvalt.

Genomineerd in de categorie utiliteitsbouw:

Siemens Nederland BV, Den Haag

– containerscanners Douane Maasvlakte-Rotterdam; Beatrixpark, Den Haag; bedrijvenpark, Zoetermeer; uitbreiding hoofdkantoor Den Haag

Multi Vastgoed BV, Gouda

– Malietoren, Den Haag; douane-kantoor, Rotterdam

Politie Zuid Limburg, Maastricht

– districts- en divisiekantoor, Heerlen; districtsbureau, Sittard

De jury is unaniem van oordeel dat de kwaliteit van de inzendingen voor de categorie Monumentenzorg bijzonder hoog is. In totaal hebben 16 opdrachtgevers 21 projecten gepresenteerd.

Genomineerd in de categorie monumentenzorg:

Bestuur R.K. City-kerk, Amsterdam

– restauratie Sint Nicolaaskerk, Amsterdam

Dienst OC en W, Gemeente Den Haag

– restauratie en uitbreiding Gemeente Museum, Den Haag

Stichting Behoud Duijkers Derde Ambachtsschool, Den haag

– restauratie Duijkers Derde Ambachtsschool, Den Haag

Van de 14 opdrachtgevers met 36 projecten werden de volgende drie genomineerd in de categorie wonen:

Woningcorporatie Het Oosten, Amsterdam

– de Miranda, Vespuccimarkt, Noorderhof, De Vrolike Eik, Amsterdam

Woonstichting De Principaal, Amsterdam

– Oeverpad en Lightfactory, Amsterdam

Eurowoningen BV, Rotterdam

– Westvest, Delft, Vechtoevers, Utrecht, Land's End, Amsterdam en Westduinen, Den Haag

Op 11 mei 2000 worden De Zeven Pyramides uitgereikt, dan zal ook bekend worden wie de winnaar is van de zevende, 'Vrije Pyramide', een prijs die bestemd is voor personen of instellingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het opdrachtgeverschap. Deze prijs wordt op voordracht van de Rijksbouwmeester toegekend.