Feature

Millenniumgroet

Het millennium, we krijgen het woord haast niet meer uit ons toetsenbord. De ArchiNed redactie zit op oudejaarsavond natuurlijk net als ieder jaar met de voeten op de stoof rond de tafel voor het traditionele potje Mens-erger-je-nieten – dit keer met een zaklantaarn en een noodaggregaat bij de hand. Voor wie toch iets bijzonders wil meemaken raden wij aan om alle door commitees en moneymakers georganiseerde mill#$%&^&**-activiteiten te vergeten en af te reizen naar Ruigoord om aldaar het ‘spirituele PSI-ritueel’ mee te maken. Hoogtepunt is het ritueel verbranden van de prachtige Toren van Babel die daar de afgelopen maanden uit afval werd gebouwd.

Als wij het gebouw van het jaar zouden moeten aanwijzen, dan is dat de toren die in Ruigoord uit oude pallets is opgebouwd. De als een spiraal omhoogdraaiende, inmiddels bijna twintig meter hoge toren, die bovendien door de bouwers zelf wordt bewoond, is eigenlijk het Wilde Wonen in optima forma. Jammer misschien dat er op 31 december om 12 uur de brand in gaat, maar het is tegelijk een daad van van vertrouwen in de toekomst.

Als de architectuur zich de komende tijd gaat ontwikkelen naar een meer cyclische en dynamische benadering, waarbij dynamiek in plaats komen van de statische, formele architectuur van de afgelopen eeuwen, waarbij de interactie tussen gebruiker en gebouw in een kringloop van gebruik-verandering-hergebruik eindelijk vorm krijgt, waarbij de factor tijd in het ontwerp wordt verwerkt, dan is de Toren van Babel van die ontwikkeling het symbool.

Burn Babel, Burn!!

Dit was het laatste ArchiNed nieuwsbericht van dit mill*&*^%$ , sorry jaar. Wij wensen iedereen alle geluk van de wereld toe en wij hopen na alle feestelijkheden volgend jaar fris en gelouterd aan de slag te gaan.

Piet Vollaard

Robert Winkel

Marina van den Bergen

Marc Neelen

David Lingerak

Machteld Wijnands