Feature

Ruut Driessen wint Euregionale Architectuurprijs 1999

Op donderdag 25 november werd in de aula van de RWTH in Aken voor de negende keer de Euregionale Architectuurprijs uitgereikt voor de beste afstudeerprojecten van de architectuuropleidingen in de regio Maas-Rijn. Ruut Driessen, afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Maastricht kreeg de eerste prijs ter waarde van 2.500 Euro voor zijn inzending ‘UB 260’. Een onafhankelijke jury prees in het ontwerp de wijze waarop een alledaags probleem is omgezet in een cultureel hoogwaardige oplossing.

Het project is gesitueerd op het terrein van de voormalige Staatsmijn Emma in Brunssum UB260 omvat 260 appartementen als urban boxes, ruimtes voor grote winkels, een parkeergarage van enkele verdiepingen en ruimtes voor kleinere winkels. De vormgeving ontwikkelde zich als vanzelf vanuit het programma, de gegeven omstandigheden zoals geluidsoverlast en bodemvervuiling en de mijnbouwgeschiedenis van de locatie. Het wonen in de hoogbouw in 10 woningtypes voor starters, ouderen, studenten en gezinnen vertonen een maatschappelijk integrerend woonbeeld dat beschermd wordt van de vervuilde grond door de onderliggende garages en winkels. Deze zijn tevens verzorgingsgebied voor de 260 wooneenheden.

Met de hoge dichtheid aan wonen en voorzieningen in een vervuild gebied wil Driessen een bijdrage leveren aan de discussie over het dichtslibben van Nederland, grondsanering, geluidsoverlast en woningtypologie.

De tweede prijs ter waarde van 1250 Euro werd toegekend aan Hilke Zielbauer van de RWTH Aachen voor haar project 'Music Centre Helsinki'.