Feature

Neutra – Van der Leeuw Huis

De combinatie van visionair opdrachtgeverschap en voldoende fondsen om een architectonisch ideaal samen met de juiste architect te realiseren is zeldzaam, maar cruciaal voor de ontwikkeling en de acceptatie van een nieuwe architectuur. In Nederland is Van Nelle directeur C.H. van der Leeuw het meest sprekende voorbeeld van een stimulerend bouwheer.
Zonder zijn opdrachtgeverschap in de jaren twintig en dertig van onder meer de befaamde Van Nellefabriek en zijn eigen woonhuis aan de Rotterdamse Kralingse Plas zouden architect Leen van der Vlugt en met hem de groep jonge architecten van het Nieuwe Bouwen een belangrijk laboratorium voor hun nieuwe architectuur hebben moeten missen.

Van der Leeuws rol in de Nederlandse architectuur, mag bekend worden geacht, maar minder bekend is het dat hij ook in Amerika actief is geweest. In de jaren dertig steunde hij Richard Neutra financieel bij de bouw van zijn eigen woonhuis en kantoor in Los Angeles. Neutra sprak expliciet over dit huis als een laboratorium en gaf het de naam Van der Leeuw research huis. In de jaren zestig werd het huis door brand verwoest en – met enige wijzigingen – herbouwd. Tot aan zijn dood in 1970 heeft Neutra in het huis gewoond.

Op dit moment verkeert het huis in slechte staat. Neutra's zoon Dion probeert fondsen te vergaren voor restauratie. ArchiNed werd hierop gewezen door de architect Martin Groenensteijn, die het huis eind vorig jaar bezocht.