Recensie

New Babylon: the value of dreaming the city of tomorrow

Twintig jaar na de laatste publieke voordracht van Constant Nieuwenhuys over zijn magnum opus ‘New Babylon’ – gehouden aan de toenmalige TH Delft – organiseert de Faculteit Bouwkunde in de maanden januari tot en met maart 2000 een evenement dat zijn naam en inspiratie aan dit bijzondere project ontleent: de ‘New Babylon Manifestatie’. ArchiNed zal deze manifestatie in de vorm van verslagen gaan volgen. Hierbij het inleidende persbericht.

Het tweedaagse symposium 'New Babylon; the value of dreaming the city of tomorrow' vormt het zwaartepunt van de Manifestatie en zal gehouden worden op 26 en 27 januari op de Faculteit Bouwkunde, Berlageweg 1 in Delft. Genodigden zijn o.a. de architecten Peter Cook (Archigram), Léon Krier, Adolfo Natalini (Superstudio), Kas Oosterhuis en Elia Zenghelis (voorm. OMA), filosoof Hans Achterhuis, architectuurhistorici Françoise Choay en Mark Wigley, kunsthistoricus Jean-Clarence Lambert en Constant Nieuwenhuys.

Volgend op het tweedaagse symposium zal er een speciaal ontwerpatelier worden opgezet rond het thema. Doel van het initiatief is om inzicht te verwerven in, en het debat aan te wakkeren over de waarde van de utopische gedachte voor de architectuur en de stedebouwkunde.

Utopische stedebouwvisies zijn gemakkelijk af te doen als onuitgebalanceerde, totalitaire en vaak verontrustend on-architectonische creaties. Toch blijken deze papieren getuigenissen van een optimistisch maakbaarheidsideaal een belangrijk critisch en cultureel potentieel te bevatten – in scherpe tegenstelling, vaak, tot hun tamme, gebouwde tegenhangers.

Is het feit dat architectuur en stedebouw – als ware Munchhausens – geprobeerd hebben zich los te maken uit het ideologische moeras van de late jaren '60 een zegen, of ontbreekt er iets wezenlijks in de huidige architectuurtheorie en -praktijk? Is er sprake van een gapend gat? In welke mate achtervolgt ons de erfenis van de nadagen van het heroïsche modernisme? Hoe dood is de avantgarde, hoe latent ideologisch zijn de architectonische productie en het stedebouwdiscours vandaag? Blijft er niet toch een kans bestaan voor 'Architecture on a Mission' – ook als de 'realiteit' continu onze wildste dromen en nachtmerries lijkt te overtreffen, en bovendien utopische beelden tegen het multi-media-geweld van de commercie nauwelijks opgewassen blijken? Kan een 'Prinzip Hoffnung' een nieuwe generatie architecten en stedebouwers inspireren? Of kunnen we, in het onverbiddelijke hier en nu, maar beter een eind maken aan onze droom van de stad van morgen?

Het tweedaagse symposium neemt Constant's droom van een 'Unitair Urbanisme' als referentiepunt in een speurtocht naar antwoorden op enkele van deze vragen. Middels een verkenning van New Babylons achtergronden, ontstaanscontext en betekenis voor architecten en stedebouwkundigen, wordt de weg geëffend voor een reflectie op de waarde van de utopische gedachte vandaag – voor een zoektocht naar de ideologische, sociale en politieke dimensie van architectuur en stedebouw, naar hun kritische potentieel en naar de waarde van een integrale visie op de mens en zijn gebouwde omgeving.