Feature

OMA”s Schetsontwerp Bibliotheek Seattle gepresenteerd

Onlangs is het voorlopig ontwerp van de Downtown Library van Seattle van OMA gepresenteerd. Na twee eerdere spraakmakende en invloedrijke – maar nooit gebouwde – ontwerpen voor grote bibliotheekgebouwen in Parijs (Tres Grande Bibliotheque en Jussieu) rolt er opnieuw een bijzonder ruimtelijk concept uit de koker. De kans op bouwen is dit keer groter aangezien Bill Gates himself als co-financier optreedt.

De nieuwe bibliotheek die in het centrum van Seattle zal worden gebouwd bestaat uit vijf massieve, ogenschijnlijk in de lucht zwevende gebouwdelen (platforms) die lijken te zijn ingepakt door een soort 'shrink-wrap' plastic. De tussenruimte tussen de platforms bevat verkeers- en openbare functies. De platforms, die op allerlei manieren uit het catesiaanse raster zijn gedrukt, zijn bovendien doorsneden door een centraal atrium.

Afgezien van het ruimtelijke concept is het voorstel ook in constructief opzicht vernieuwend. De transparante huid vormt namenlijk (een deel van) de draagconstructie van de zware platforms. De huid bestaat uit een soor ruimtevakwerksysteem van stalen buizen met aan weerszijden glas. In de huidconstructie zijn bovendien zowering en klimaatbeheersingsvoorzieningen opgenomen. De bibliotheek, in Koolhaas' woorden 'een gebouw dat zweeft in een wolk', kost 90 miljoen dollar. De bouw zal begin 2001 starten.