Feature

Hotel Sphinx – the sequel

Het mag inmiddels wel bekend worden verondersteld dat OMA en Hertzog & De Meuron zijn uitgenodigd om in New York het hotelcomplex Astor Place, een hotel met bioscoopzalen, restaurants en winkels, te ontwerpen. Het is op het moment nog niet helemaal zeker of het er ook echt van zal komen, maar de opdrachtgever is er in elk geval van overtuigd de juiste ontwerpers te hebben gevonden. ‘We want to be provocative and shake things up. But by no means do we want to be indulgent.’

Het nieuwe hotelcomplex moet gaan verrijzen op 26 Astor Place, Lower East. Opmerkelijk is dat de grond voor het complex in eigendom is bij de Cooper Union, een opleiding voor architecten, ingenieurs en kunstenaars die zich recht tegenover het toekomstig hotel bevindt. De Cooper Union zal zich daarom samen met de initiatiefnemer, Ian Schrager, actief bezighouden met de selectie van het uiteindelijke ontwerp. Onduidelijk is wie er precies heeft gekozen voor de formule om twee zo uitgesproken en ogenschijnlijk verschillende ontwerpbureaus samen aan het plan te laten tekenen. Ian Schrager zegt zelf het werk van OMA geïnteresseerd geraakt te zijn door Delerious New York (1978), Koohaas' manifest voor Manhattan.

In Delerious New York worden enkele (imaginaire) hotels besproken, waaronder het 40 verdiepingen hoge Hotel Sphinx aan Times Square; een roodbruine sphinx met een zwembad op de hoogste etage en op- en aflopende terrassen aan de flanken. In het boek wordt een ode aan het verschijnsel hotel gegeven: 'Een hotel is een verhaal – een cybernetisch universum met zijn eigen wetten die willekeurige botsingen veroorzaken tussen mensen die elkaar nooit elders zouden hebben ontmoet.' Naast Hotel Sphinx bevat Delerious New York ook nog ontwerpen voor Welfare Palace (op Welfare Island).

In een artikel in The New York Times wordt de verwachting uitgesproken dat Astor Place waarschijnlijk niet zo ver zal gaan als het ontwerp voor Hotel Sphinx. The New York Times is ook verantwoordelijk voor een campagne die het niveau architectuur in de Amerikaanse metropolen naar een hoger niveau moet tillen en heeft ook indertijd Koolhaas' ontwerp voor het MOMA de hemel in geprezen. Tegenwoordig wordt er in New York bij kwaliteit onmiddellijk aan Europese architecten gedacht. Vice-president John Hawks van de Cooper Union zegt hierover :'Europeanen hechten meer aan hoogwaardige architectuur in hun steden'. Verwacht wordt in elk geval dat het ontwerp zal aansluiten bij de architectuur van het 140 jaar oude gebouw van de Cooper Union. Het is natuurlijk de vraag wat er zal gebeuren wanneer zulke eigenzinnige architecten worden gevraagd om samen een ontwerp te maken het resultaat is wellicht nog veel drastischer dan het toch vrij brave Hotel Sphinx.

Koolhaas zegt hier, refererend aan Hotel Sphinx in een interview in De Volkskrant, over: 'Niemand denkt daar nu aan. Wat ik heb geschreven speelt slechts een rol in de achtergrond'. Voor initiatiefnemer Schrager is het zelfs een voordeel dat de beide architectenbureaus nog geen hotel hebben kunnen uitvoeren. 'They're not shackled by any preconceived notions.'

In april moeten de beide architectenbureaus in co-productie twee ontwerpen voorleggen aan Ian Schrager en de Cooper Union.