Nieuws

InfoArcadia

In de Haags centrum voor beeldende Kunst Stroom is tot 22 april as. de expositie InfoArcadia te zien. Op de tentoonstelling worden verschillende manieren waarop informatie of informatiestromen kunnen worden vertaald in grafieken, schema’s, tabellen of andere vormen van interfaces. Informatievormgeving, de (grafische) discipline die zich bezig houdt met het begrijpelijk en inzichtelijk maken van informatiestromen is een nieuw specialisme dat steeds belangrijker aan het worden is. InfoArcadia verkent de verschillende vormen die deze nieuwe discipline aanneemt en plaatst de computer en de nieuwe media tegenover oudere (maar in sommige gevallen nog steeds efficiĆ«nte) vormen als het gesprek en het boek of de boekrol.

Het exposeren is een van de media voor informatieoverdracht die tot voor kort voor handen waren naast het boek, de kaart, de diagram, de tabel, de grafiek, de lezing, het gesprek en dergelijke. Met de komst van het informatietijdperk zijn de informatiestromen die we dagelijks tot ons nemen enorm toegenomen. Maar ook de complexiteit van deze informatiestromen is groter geworden. De computer en de komst van het internet hebben deze hoeveelheid en complexiteit enorm doen groeien. Het is onmogelijk om oorzaak en gevolg wat dit betreft uit elkaar te houden – zijn de informatiestromen complexer omdat we nu de middelen (de media) hebben om deze complexiteit te representeren, of zijn deze media ontstaan vanuit de behoefte de gegroeide complexiteit ‘aan banden te leggen? Hoe dan ook, de noodzaak om door middel van interfaces zicht op de informatiestromen te krijgen is nu waarschijnlijk dringender dan ooit. De tentoonstelling in Stroom catalogiseert enige richtingen waarin de informatievormgeving zich aan het ontwikkelen is.

De inrichting van de tentoonstelling zelf, die is samengesteld door Maarten de Reus en Ronald van Tienhoven, is eigenlijk al een vorm van informatievormgeving. De samenstellers nodigden een internationaal gezelschap van beeldend kunstenaars en deskundigen op het gebied van communicatie, vormgeving, planologie en psychologie uit om aan de tentoonstelling deel te nemen. Zestien verschillende vormen van informatieoverdracht zijn in de ruimte van Stroom samengebracht. De bijdragen lopen uiteen van visuals en demo’s van (veelal) computerprogramma’s, mental maps, grafieken en diagrammen en websites tot gesproken columns en ouderwetse boeken. De columns en de boeken zijn ondergebracht in twee halftransparante huisjes, zodat ze in alle rust kunnen worden geconsumeerd. De overige demonstraties zijn zonder een lineair verband door de ruimte heen geplaatst. Door middel van flyers bij de verschillende onderdelen wordt de bezoeker ‘gehyperlinkt’ naar andere demo’s en presentaties. Net zoals een uurtje surfen op het net, wordt de bezoeker aangemoedigd om door de op de tentoonstelling aangeboden informatie te dwalen en zo een eigen verhaal op te bouwen.

Juist omdat de onderlinge verbanden tussen de verschillende bijdragen de werkelijke waarde van het tentoongestelde vertegenwoordigen, is het noemen van specifieke bijdragen niet zinvol (ook al heb ik zo mijn favorieten.) InfoArcadia is een tentoonstelling waar je lang in kunt dwalen en uiteindelijk verleid wordt om uitgebreid een boek te gaan lezen, interactief een documentaire samen te stellen, of te verdrinken in een uitgebreide website.